Міжнародні зв’язки з громадськими організаціями

2a

Зустріч членів президії міськкому профспілки з волонтером Корпусу миру в Україні громадянкою США Гейл Веллерайс.

Міжнародні зв’язки з громадськими організаціями, напрямок роботи міськкому профспілки, завданням якого є організація зустрічей з представниками міжнародних освітянських профспілок та міжнародних громадських організацій з метою обговорення актуальних питань подальшої діяльності організацій Профспілки працівників освіти і науки України всіх рівнів в умовах змін політичного устрою та реформування країни, збереження активної роботи із захисту прав та гарантій своїх членів, посилення діалогу профспілок із владою, модернізації профспілкової діяльності, при цьому головною функцією галузевої профспілки має залишатися захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів освіти.

Більш детально …

Благодійна діяльність

kv38

У Дитячому будинку «Барвінок»-ДНЗ № 1 у Міжнародний день захисту дитини

Благодійна діяльність, напрямок діяльності міськкому профспілки, президії, профактиву щодо всебічної духовної, моральної, матеріальної допомоги тим, хто має фізичні або розумові вади чи з різних причин позбавлені можливості жити з батьками у сімейній родині; допомога та підтримка працівників похилого віку закладів освіти міста та ветеранів-освітян, які потребують особливої уваги та відповідного піклування; посильна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни і ветеранам праці.

Більш детально …

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія (голова Бабіч Н.В., члени комісії Денисенко С. О., голова ПК ЗОШ № 37, Бабаліч Н.М., голова ПК ДНЗ № 22, Бойко О.В., голова ПК ДНЗ № 19) здійснює контроль за формуванням і використанням міськкомом профспілки та первинними профспілковими організаціями закладів освіти міста коштів відповідно до п.49.17 Статуту Профспілки, дотриманням вимог Статуту Профспілки в частині проведення профспілкових зборів, засідань профкомів, виконання планів роботи міськкому профспілки та первинних профспілкових організацій закладів освіти міста.

Більш детально …

Житлово-побутова комісія

kv33

У актовій залі ДНЗ № 37 «Ластівка»

Житлово-побутова комісія (голова Аброскіна О.В., члени комісії Липченко О.С., голова ПК ЗОШ № 10, Лугова В.Т., голова ПК ДНЗ № 4, Дончук Т.О., голова ПК ДНЗ № 71) забезпечує виконання розділів Колективного договору між управлінням освіти Кіровоградської міської ради та Кіровоградським міськкомом профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки щодо покращення житлово-побутових умов працівників закладів освіти міста, вирішення питань побутового забезпечення жителів міста депутатським корпусом Кіровоградської міської ради,    забезпечення працівників освіти комунальними послугами, виділення кредитів на будівництво житла, оформлення документів для постановки на квартирний облік.

Більш детально …

Культурно-масова та спортивно-масова комісія

kv24Культурно-масова та спортивно-масова комісія (голова Коломієць В.П., члени комісії Федоренко О.М., голова ПК НВО ЗНЗ № 33-ДНЗ, Немійська А.Д., голова ДНЗ № 74, Федорченко Т.І., голова ПК ЦМСПС, Слободяник Т.О., голова ПК ДНЗ № 17, Аврахова О.М., голова ПК ДНЗ № 35) забезпечує виконання розділів Колективного договору між управлінням освіти  Кіровоградської міської ради та міськкомом профспілки на 2012-2015 рр.

Більш детально …

Комісія з охорони праці

kv10Комісія з охорони праці (голова Чернат М.М., голова ПК НВО ЗНЗ №31; члени комісії Крамаренко О.О., голова ПК НВО СЗОШ №32, Кулик А. М., голова ПК ДНЗ №47, Томаченко О.Г., голова ПК СЗОШ №14) забезпечує виконання  Колективного договору між управлінням освіти Кіровоградської міської ради та Кіровоградським міськкомом профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки з питань стану умов і охорони праці, громадського контролю за реалізацією прав членів профспілки у  сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, організацію оздоровлення і відпочинку членів профспілки та членів їх сімей.

Більш детально …

Комісія по соціальному захисту

kv6Комісія по соціальному захисту (голова Пухальська Л.К., голова ПК НВО ЗНЗ №16, голова підкомісії по загальноосвітнім закладам Петрова Н.С., голова ПК НВО ЗНЗ №26 – ДНЗ, члени підкомісії Леоновець Н.А., голова ПК Гімназії №9, Тарасова М.А., голова ПК Гімназії ім.Т.Г.Шевченка, Гончарова С.Л., голова ПК ЗОШ Іст.”Мрія”, Попова С.С., голова ПК ЗОШ №35, Посна В.А., голова ПК ЗОШ №23; голова підкомісії по дошкільним закладам Немикіна Ольга Анатоліївна, голова ПК ДНЗ № 61, члени підкомісії Нижник І.В., голова ПК ДНЗ №67, Куренкова В.В., голова ПК ДНЗ №31, Небога О.М., голова ПК ДНЗ №69, Торубара Т.І., , голова ПК ДНЗ № 2, Тригорло О.М., голова ДНЗ №27, голова Симчина О.В. підкомісії по позашкільним закладам, члени підкомісії Сіса О.Ф., голова ПК міської СЮТ, Тищенко Т.В., голова ПК ШЕ” гостях у казки”) забезпечує виконання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту працівників освітянської галузі міста.

Більш детально …

Комісія з питань бюджетного забезпечення статутної діяльності

kv2Комісія з питань бюджетного забезпечення статутної діяльності (голова комісії Дзюба Н.Є., голова міськкому профспілки; члени комісії  Максимець І.І., голова оргмасової комісії, Пухальська Л.К., голова комісії по соцзахисту, Петрова Н.С. голова підкомісії по загальноосвітнім закладам, Немикіна О.А., голова підкомісії по дошкільним закладам, Симчина О.В., голова підкомісії по позашкільним закладам, Чернат М.М., голова комісії з охорони праці, Коломієць В.П., голова культмасової і спортмасової комісії, Аброскіна О.В., голова житлово-побутової комісії, Ковальова О.В., голова комісії по роботі з молодими спеціалістами, Жарікова К.В., голова комісії по роботі з ветеранами, Бабіч Н.В., голова ревізійної комісії, Кравченко С.Л., бухгалтер міськкому профспілки) бере участь у розробці кошторису міської організації профспілки, визначає правильність використання коштів, що надходять з первинних профорганізацій, відповідно до бюджетних призначень; в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснює контроль за виконанням рішень з питань, які розглядались на її засіданнях.

Більш детально …

Оздоровлення 2016 рік

ozdorОдним з пріоритетних завдань міської організації профспілки працівників освіти і науки України є тур­бота про здоров’я і відпочинок членів профспілки та їх дітей. З метою якісного проведення оздоровчої кампанії влітку 2016 року міський комітет профспілки праців­ників освіти і науки України провів від­повідну організаторську роботу щодо визначення лікувально-оздоровчих закладів, які в сучасних непростих умовах пропонують надання ком­плексу оздоровчих послуг працюю­чим та їх дітям і надає інформацію щодо можливості здійснення оздоровлення в наступ­них закладах:

Більш детально …