Лист №297 від 01.10.2019р., надає інформацію про кримінальну відповідальність за втручання в діяльність профспілок.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про кримінальну  відповідальність за втручання в діяльність профспілок. Більш детально …

Лист №280 від 18.09.2019р., надає інформацію хто відповідає за перевірку правильності отриманого від працівника лікарняного листка.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію хто відповідає за перевірку правильності отриманого від працівника лікарняного листка. Більш детально …

Лист №39 від 28.02.2019р., щодо різниці між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо різниці між трудовим договором та договором цивільно- правового характеру.

Більш детально …

Лист №19 від 1.02.2019р., щодо строків зберігання первинних документів

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо строків зберігання первинних документів. Більш детально …

Примірне положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі

ПОГОДЖЕНО

Спеціаліст з охорони праці

 ___________ /______________/

 „___” __________ 200__ р.

 ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

__________/____________/

 „___” _________ 200__ р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від __.__. 20__ р. № ____

____________/_____________/

(підпис керівника)   (ініціали, прізвище)

„___” ____________ 200__р.

Більш детально …