Лист 16.07.2024 № 203 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про заяву ФПУ щодо мораторію Уряду на підвищення основних державних соцгарантій.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про заяву ФПУ щодо мораторію Уряду на підвищення основних державних соцгарантій.

Більш детально …

Лист 16.07.2024 № 202 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЛІГА:ЗАКОН» про доплату за заміну тимчасово відсутніх вчителів.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи “ЛІГА:ЗАКОН” про доплату за заміну тимчасово відсутніх вчителів.

              Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. На цьому наголосили спеціалісти МОН в листі від 02.05.2024 р. № 1/7687-24.

Посадовці відзначили, що постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 та наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 передбачено встановлення працівникам доплати у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам.

Керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право встановлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків.

Окремого порядку встановлення педагогічному працівнику доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника немає.

Голова МК профспілки                                  Олександр ДЗЮБА

Лист 16.07.2024 № 201 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці щодо додаткової відпустки для постраждалих учасників Революції Гідності.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці щодо додаткової відпустки для постраждалих учасників Революції Гідності.

              Відповідно статті 162 Закону України «Про відпустки» додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік надається:

 • учасникам бойових дій;
 • постраждалим учасникам Революції Гідності;
 • особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», із числа тих, хто зазнав позбавлення або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Голова МК профспілки                                          Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 11.07.2024 № 200 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України які умови виходу на пенсію за віком для освітян.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України які умови виходу на пенсію за віком для освітян.

              Вчителям, іншим працівникам закладів освіти пенсії призначаються згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія за віком їм призначається після досягнення пенсійного віку — від 60 до 65 років, залежно від тривалості набутого страхового стажу.

Після досягнення 60-ліття призначаються пенсії освітянам, які на час досягнення такого віку у 2024 році набули страхового стажу не менше 31 року. При цьому, якщо особі раніше не призначалась пенсія іншого виду (наприклад, по інвалідності або за вислугу років), вона має право на отримання грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій, але за умови, що:

 • на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працює в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
 • особа має страховий стаж 35 років (для чоловіків), 30 років (для жінок) в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 11.07.2024 № 199 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці як зараз виправити неправильний (невірний) запис в паперовій трудовій книжці.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці як зараз виправити неправильний (невірний) запис в паперовій трудовій книжці.

              Відповідно до статті Кодексу законів про працю України облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу.

Згідно з пунктом 2.8 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності — вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності — облархівом, держархівом м. Києва, держархівом м. Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Криму.

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 11.07.2024 № 198 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

              Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) особам, які мають право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один з цих видів пенсії за їх вибором.

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, має право перейти на пенсію за віком.

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише її вид.

Якщо ж пенсіонер після призначення пенсії працював, то при переведенні його на пенсію за віком, за його бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Лист 11.07.2024 № 197 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЮРЛІГА» щодо набуття чинності Закону, що вносить зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЮРЛІГА» щодо набуття чинності Закону, що вносить зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

              23 червня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення» від 25.04.2024 р.  № 3674-IX.

Зокрема, встановлено, що припинення та поновлення виплати пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей проводиться в порядку, встановленому цим Законом та статтею 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Документ передбачає:

 • Пенсіонери, які знаходяться, зокрема, за кордоном, зможуть пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження до 31 грудня кожного року пенсіонером фізичної ідентифікації. Фізична ідентифікація буде проводитись в органах Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), або за допомогою відеоконференцзв’язку, або шляхом посвідчення у консульській установі факту, що особа є живою.
 • Законом спрощено механізм відновлення пенсій для пенсіонерів, які перемістилися з АР Крим на підконтрольну державі територію. Для таких пенсіонерів достатньо письмової заяви про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф.
 • Низка положень нового закону в соціальній сфері стосуються пенсій громадян, які працювали з 2014 року на державу-агресора. На рівні закону визначено, що до вислуги років не зараховуватимуться періоди військової служби та добровільного зайняття посад з 19 лютого 2014 року у силових структурах, незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, в незаконних судових або правоохоронних органах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях на тимчасово окупованій території або у збройних формуваннях держави-агресора.
 • Урегульовано також питання обчислення страхового стажу для призначення пенсії особам, які працювали за межами України. Так, до страхового стажу будуть зараховані періоди роботи / військової служби на умовах ратифікованих міжнародних договорів. Якщо договори не укладені, стаж буде зараховуватися у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА

Лист 11.07.2024 № 196 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України хто має право здійснювати зміни та виправлення записів у трудовій книжці при зміні прізвища працівника.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького  надає інформацію Пенсійного фонду України хто має право здійснювати зміни та виправлення записів у трудовій книжці при зміні прізвища працівника.

              Якщо в трудовій книжці виявлено неправильне написання прізвища, виправити ці дані може роботодавець, у якого ви працюєте зараз. Колишнє прізвище має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове. При цьому на внутрішньому боці обкладинки трудової книжки необхідно обов’язково вказати інформацію про документ, на підставі якого виправлено запис (паспорт, свідоцтво про шлюб тощо), його реквізити: номер та дата видачі. Ця інформація має бути завірена підписом відповідальної особи та печаткою (за наявності). Якщо ви наразі не працюєте, для виправлення запису можна звернутися на підприємство, де такий запис було зроблено. Якщо підприємство, яке внесло до трудової книжки неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить його правонаступник.

Довідково
Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. З 01 січня 2004 року інформація про страховий стаж зараховується лише за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 09.07.2024 № 195 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення Мінекономіки щодо пільг та гарантій донорам крові у листі від 28.12.2021 р. № 4712-06/61078-09.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення Мінекономіки щодо пільг та гарантій донорам крові у листі від 28.12.2021 р. № 4712-06/61078-09.

              Відповідно до частини другої статті 20 Закону України від 30.09.2020 р. № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» (далі — Закон № 931) у день донації особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

У разі, якщо за погодженням із керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку. У разі донації крові та/або компонентів крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день.

Підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Статтею 124 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що у дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

При цьому, пунктом 2 частини другої статті 12 Закону № 931 визначено, що керівники підприємств, установ, закладів, організацій, командири (начальники) військових частин зобов’язані безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, у дні відповідного медичного обстеження і донації крові або компонентів крові (крім випадків, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби в ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до значної матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків) на підставі відповідних заяв, поданих керівництву не пізніш як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові.

Законодавством безпосередньо не визначено форму такої заяви. Однак, виходячи зі змісту вищенаведених норм Закону № 931, вважаємо, що не пізніше ніж за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові донор має подати на ім’я керівника заяву довільної форми про намір здати кров та/або компоненти крові, вказавши день донації (медичного обстеження) і спосіб використання додаткового дня відпочинку (використання його одразу за днем донації або приєднання до щорічної відпустки / її частини згідно з графіком відпусток).

Таким чином, у дні медичного обстеження, в день здійснення донації крові та/або компонентів крові та в день після донації працівник повністю звільняється від роботи із збереженням середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу.

У разі, якщо день донації припадає на вихідний чи святковий день, донор не може бути звільненим від роботи у цей день, оскільки він вже є неробочим. Те саме стосується і дня відпочинку, що безпосередньо слідує за днем донації, якщо він вже є неробочим чи святковим днем.

Із урахуванням зазначеного, безпосередньо після кожного дня донації крові та/або компонентів крові, у тому числі у разі донації у вихідні, святкові, та неробочі дні, працівнику надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку у разі, якщо цей (наступний за днем донації) день є для нього робочим згідно з графіком роботи.

Тобто, норми абзаців першого і другого частини другої статті 20 Закону № 931 та статті 124 КЗпП, у тому числі щодо приєднання додаткового дня відпочинку донора до щорічної відпустки, застосовуються лише у випадках, коли день донації крові та/або компонентів крові та день після донації припадають на робочі дні працівника згідно з його графіком роботи.

Що стосується гарантій донорам, які працюють за змінним графіком роботи (перехідні зміни), то, із урахуванням норм статей 57, 58 КЗпП, вважаємо, що за наявності вчасно поданої заяви про намір здати кров, гарантії, передбачені статтею 20 Закону № 931, мають застосовуватись до усієї зміни, частина якої припадає на день донації.

 

 

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА

 

Лист 09.07.2024 № 194 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про умови оплати лікарняного працівнику який захворів під час відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про умови оплати лікарняного працівнику який захворів під час відпустки.

              Статтею 4 Закону України «Про відпустки» встановлено відповідні види відпусток для працівників. Чинним законодавством дозволено переносити щорічну відпустку та додаткову відпустку на дітей. Тобто, якщо працівник відкрив лікарняний у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю під час знаходження у щорічній відпустці (ст.11), або у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами (ст.17, ст.20) цього закону), роботодавець зобов’язаний продовжити або перенести відпустку на інший період.

Звертаємо увагу, що інші види відпусток зазначені в ст.4 Закону України «Про відпустки», під час перебування працівника на лікарняному не переносяться і не продовжуються.

У випадку хвороби працівника та відкриття листка з тимчасової втрати працездатності, працівник повідомляє роботодавця про намір продовжити відпустку після закінчення періоду непрацездатності або перенесення відпустки на інший період. Вимогу викладену в заяві працівника роботодавець зобов’язаний виконати. 

Роботодавець здійснює нарахування допомоги у зв’язку з втратою працездатності, якщо листок непрацездатності має статус «готовий до сплати (виданий)». Відповідний статус листок непрацездатності набуває через сім днів після дати його закриття (п. 3 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від  17.06.2021 № 1234.

На порталі Пенсійного фонду України, роботодавець і працівник може переглянути статус листка непрацездатності. Відповідно до п.6 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність» від 1.06.2021 № 1066,  тимчасово у період воєнного стану та три місяці після, якщо у лікаря, який видаватиме листок непрацездатності не буде можливості видати його в електронному вигляді, він може виписати листок непрацездатності у паперовому вигляді а роботодавець може прийняти його в роботу.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», встановлено, що роботодавець має призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності не пізніше 10 робочих днів з дня, коли лікарняний матиме статус виданий, а для призначення допомоги по вагітності та пологам – не пізніше трьох днів з дня видачі листка непрацездатності. Для цього роботодавець оформляє рішення про призначення або відмову у призначенні такої страхової виплати.

У випадку прийняття рішення роботодавцем про призначення страхової виплати та виплати працівнику заробітну плату за весь період відпустки відповідно до   ст. 115 КЗпП України та ст. 21 Закону України «Про відпустки»,  відпускні за календарні дні лікарняного сторнуються (утримуються), далі нараховуються лікарняні за календарні дні, зазначені в листку непрацездатності, та донараховуються відпускні за період перенесеної відпустки.

Також звертаємо увагу, що згідно з п. 3.15 «Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року N 455, лікарняний не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до 3-х років. У випадку його оформлення, він буде визнаний недійсним.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Більш детально …