Лист 26.05.2023 № 174 надає інформацію про основні загальні умови сумісництва.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про основні загальні умови сумісництва.

               Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації. Такі вимоги визначені у п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43.

Відповідно до ст. 21 КЗпП працівник (реалізуючи свої здібності) має право укладати трудові договори на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Основні загальні умови сумісництва зображені на рис. 1.

Основні умови сумісництва

За видами сумісництво може бути зовнішнім і внутрішнім. Чим вони відрізняються, покажемо на рис. 2.

 

Види сумісництва

Отже, якщо з працівником в одній і тій же організації укладено два трудові договори (основний і за сумісництвом), то таке сумісництво вважається внутрішнім. І тут є поширене запитання з практики: чи можливе внутрішнє сумісництво за однаковими посадами? Чинне законодавство не містить заборони щодо такого сумісництва. Основною умовою сумісництва є різні трудові договори і різний час роботи.

Для більшого розуміння наведемо приклад. Медклініці потрібен адміністратор з 8:00 до 20:00 години, 5 днів на тиждень. Адміністратор, що є основним працівником, не проти підробітку. Тоді цей працівник за основним трудовим договором працюватиме адміністратором з 8:00 до 17:00 години (з годинною перервою на обід), 5 днів на тиждень (по 8 годин на день) і за внутрішнім сумісництвом на аналогічній посаді з 17:00 до 20:00 години, 5 днів на тиждень (по 3 години на день). Такий режим роботи повністю вписується в діючі законодавчі норми.

Обмеження на роботу за сумісництвом

Законодавством передбачені такі обмеження на роботу за сумісництвом.

  1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, державні службовці, народні депутати, професійні судді) не мають права працювати за сумісництвом, за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту (ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII). Утім, є виняток для деяких суб’єктів, на яких зазначені обмеження не поширюються. Зокрема, не заборонено сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності депутатам Верховної Ради АР Крим та депутатам місцевих рад, які не здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі, а також присяжним.
  2. Крім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності) (п. 4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245, далі— Постанова № 245). Ця заборона стосується також і керівного складу комунальних підприємств.
  3. Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками держпідприємств, установ і організацій разом із профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва (п. 1 Постанови № 245). Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Перелічені обмеження прямо стосуються бюджетників. Комерційні підприємства більш вільні у встановленні «правил гри» при роботі за сумісництвом і прописують їх, як правило, у колективному договорі.

Тривалість роботи за сумісництвом

Тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних організацій не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 Постанови № 245).

Працівники комерційних підприємств чотирма годинами сумісництва на день не обмежені. Тому їх тривалість роботи за сумісництвом може тривати повний робочий час, наприклад 8 годин 5 днів на тиждень. Але така тривалість робочого часу сумісника привертає увагу інспекторів Держпраці. Проте якщо у роботодавця графік роботи сумісника належним чином оформлений та відповідає дійсності, то турбуватись не варто, порушення тут немає.

За загальними правилами робочий час за основним місцем роботи і за сумісництвом не повинен накладатися. Щодо графіка роботи працівника — внутрішнього сумісника, то цього правила легко дотриматись, а от із зовнішнім сумісником — це «лотерея» для роботодавця. Адже зовнішній сумісник не зобов’язаний доповідати про свій режим роботи на іншому підприємстві.

Оформлення, табелювання та оплата праці

Прийняття на роботу.

Сумісників приймаємо на роботу за загальними правилами. Тобто з ним укладаємо трудовий договір. І тут також немає ані обмежень щодо сумісництва, ані окремої форми договору. Тобто трудовий договір може бути безстроковим, строковим або на час виконання певної роботи (ст. 23 КЗпП).

При прийнятті на роботу сумісника зберігається загальна послідовність дій:

На сумісника, як зовнішнього, так і внутрішнього, обов’язково подаємо податківцям повідомлення про прийняття на роботу.

  • кандидат пише заяву з проханням прийняти його на роботу саме за сумісництвом;
  • на її основі готується наказ щодо прийняття працівника на роботу за сумісництвом;
  • укладається трудовий договір з працівником — сумісником (на певний строк, безстроковий чи на період виконання поставлених задач, згідно зі ст. 23 КЗпП), де зазначаються посада та умови оплати праці новачка, графік роботи і період випробування (якщо є така потреба). Зважайте, що окремої форми трудового договору для роботи за сумісництвом законодавством не передбачено;
  • обов’язково сповіщаємо податківців про прийняття сумісника, ще до того як розпочнуться його трудові будні за новоукладеним трудовим договором, згідно з Постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413 і за формою з додатка до цієї Постанови. У графі 4 додатка вказуємо 2, бо працівник-сумісник без трудової книжки;
  • оформлюємо повний комплект облікової документації (при внутрішньому сумісництві таких пакетів у роботодавця буде два: один до трудового договору за основним місцем роботи, другий до трудового договору на роботу за сумісництвом).

Табелювання.

Табель обліку робочого часу — це поіменний список працівників відділу, служби чи структурного підрозділу (цеху (відділу), дільниці) або підприємства, установи організації в цілому. Ведення табеля є обов’язковим для всіх роботодавців (у тому числі фізосіб-підприємців) незалежно від кількості працівників (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10).

У загальному порядку на кожного працівника (основного, сумісника, тимчасового, сезонного тощо) у табелі заповнюється один рядок. Але і тут є виняток — внутрішні сумісники. На них заповнюють два рядки: в одному зазначають час основної роботи, а в другому — час роботи за сумісництвом.

На сумісників, як і на інших працівників, у табелі за кожний робочий день (зміну) відображаємо фактично відпрацьований робочий час у годинах та дні неявок із зазначенням причин відсутності.

Оплата праці.

Робота за сумісництвом належить до одного з різновидів роботи на умовах неповного робочого часу. А робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП). Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 1021 КЗпП). Тобто за роботу, яка відображена в табелі обліку робочого часу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються КМУ. Кожна бюджетна сфера має свою «нормативку».

Візьмемо, наприклад, учителів. Законодавство їм не забороняє працювати у декількох закладах освіти. При цьому для кожного місяця роботи (основного і сумісництва) оплата праці педагогічних працівників здійснюється за тарифікацією відповідно до п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.0419.93 р. № 102.

Вимога щодо рівня зарплати не менше за МЗП і для бюджетників, і для комерційників єдина.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за МЗП, проводимо доплату до рівня мінзарплати (п. 31 Закону про оплату праці). Така «трудова» доплата до МЗП виплачується з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно відпрацьованому часу).

По сумісниках (як зовнішніх, так і внутрішніх) треба дотримуватися вимоги про оплату праці не нижче мінзарплати.

При цьому якщо працівник — внутрішній сумісник, то порівняльні розрахунки з МЗП здійснюємо за кожною займаною ним посадою окремо!

Оподаткування виплат

Інформацію щодо загальних правил і нюансів оподаткування при сумісництві покажемо в таблиці.

Нюанси оподаткування та застосування ПСП до заробітку сумісників

ПоказникСумісництво
внутрішнєзовнішнє
ПДФОУтримується за ставкою 18% за тими ж правилами, як і для основних працівників
ВЗУтримується за ставкою 1,5% за тими ж правилами, як і для основних працівників
ПСПЗастосовується лише за місцем роботи в одного роботодавця. При визначенні права на ПСП з граничним розміром доходу порівнюється:
загальна сума зарплати (основне місце роботи + внутрішнє сумісництво)сума зарплати, нарахована за «сумісницьким» трудовим договором
ЄСВСправляється за тими ж ставками, як і з доходу основних працівників (22% — у загальному випадку, 8,41% — для працівників з інвалідністю)
Контроль щодо сплати ЄСВ з МЗП для працівників без інвалідності (ставка 22%):
виконуємо. З МЗП порівнюємо загальну базу нарахування ЄСВ (основне місце роботи + внутрішнє сумісництво) і якщо вона буде нижчою за МЗП — ЄСВ справляємо з МЗПне виконуємо. ЄСВ нараховуємо з фактичної бази нарахування внеску
Контроль щодо ЄСВ з максимальної бази нарахування внеску:
виконуємо. З максимальним розміром бази нарахування внеску порівнюємо сукупний дохід (за основним трудовим договором + внутрішнім сумісництвом)виконуємо окремо за кожним місцем роботи
У разі перевищення фактичної бази нарахування ЄСВ над максимальною — внесок сплачуємо з граничного максимуму

Звільнення сумісника

Коли розірвання трудового договору — спільне рішення працівника і роботодавця чи ініціатива самого працівника, то на основі його заяви видаємо наказ керівника щодо звільнення сумісника. Можемо звільнити сумісника і за ініціативою роботодавця відповідним наказом керівника, звісно, якщо є для цього підстави. Тут варто пам’ятати, що працівника не можна звільняти під час відпустки чи тимчасової непрацездатності. Роботодавець зобов’язаний виплатити зарплату та компенсувати невикористані дні відпустки в день звільнення або наступного дня, після вимоги сумісника (ст. 116 КЗпП). Отже, отримуємо заяву сумісника, видаємо наказ керівника про звільнення сумісника, проводимо остаточний розрахунок.

Голова МК профспілки                                                         О.ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.