Первинний інструктаж з охорони праці — до початку роботи, але в межах робочого часу

Первинний інструктаж з охорони праці проводьте до початку роботи нового працівника, але в межах робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перш ніж новий працівник розпочне роботу за укладеним трудовим договором, роботодавець зобов’язаний (ст. 29 КЗпП):

  • роз’яснити працівникові його права й обов’язки;
  • поінформувати під розписку про умови праці; небезпечні чинники на робочому місці; їх можливі наслідки для здоров’я; права на пільги та компенсації за роботу в цих умовах;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
  • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Більш детально …

Види, порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності для учнів

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями і містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Більш детально …