Лист 04.04.2023 № 103 надає інформацію про особливості застосування дисциплінарних стягнень.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про особливості застосування дисциплінарних стягнень.

                Відповідно до статті 139 КЗпП України працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Згідно з частиною другою статті 140 КЗпП України щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. Одночасно, відповідно до пункту 1 частини першої статті 147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана чи звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника (частина перша статті 1471 КЗпП України).

Голова МК профспілки                                                      О. ДЗЮБА

Bookmark the permalink.

Comments are closed.