Лист 21.02.2023 № 57 надає інформацію про штатний розпис і тарифікацію.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про штатний розпис і тарифікацію.

Штатний розпис

Штатний розпис — це документ, що встановлює структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу й оклади за кожною посадою. Таке визначення навело Мінсоцполітики у листі від 27.06.2007 № 162/06/187-07. І насамперед нагадаємо декілька ключових правил складання та затвердження штатних розписів, визначених Порядком № 2281.

1 Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджені постановою КМУ від 28.02.2002 № 228.

Під час визначення обсягів видатків закладів освіти головні розпорядники повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах кожного закладу, виходячи з його основних виробничих показників і контингентів, у т. ч. зі штатної чисельності. Це випливає з п. 20 Порядку № 228. Обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями.

Заклади освіти свої витрати приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, доведеними лімітними довідками. Для цього чисельність працівників, яка пропонується до затвердження за штатним розписом, має бути приведена у відповідність з бюджетними асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання основних функцій закладу.

Типову форму штатного розпису для бюджетних установ затверджує Мінфін. Наразі є чинною форма штатного розпису, затверджена наказом № 572.

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

Тепер пропонуємо звернутися до норм Закону № 4633. Штатні розписи ЗЗСО розробляють на основі Типових штатних нормативів ЗЗСО4Їх затверджують керівники ЗЗСО за погодженням із засновником або уповноваженим органом. Це випливає з ч. 1 ст. 6 Закону № 463.

3 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ.

4 Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 № 1205.

Схожу норму щодо штатних розписів ЗДО містить ч. 1 ст. 39 Закону № 26285. Зокрема, штатні розписи ЗДО встановлює відповідний орган управління освітою на основі Типових штатних нормативів ЗДО6.

5 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ.

6 Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом МОН від 04.11.2010 № 1055.

А що про затвердження штатних розписів бюджетних установ (у т. ч. і закладів освіти) нам каже Порядок № 228? А от що.

Разом із кошторисами штатні розписи бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у т. ч. міст районного значення), бюджетів ТГ, затверджують міські, сільські, селищні голови відповідних ТГ або керівники відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, рад ТГ, до комунальної власності яких належить бюджетна установа.

Це чорним по білому написано у п.п. 71 п. 33 Порядку № 228.

Нагадаємо: виконавчі органи місцевих рад — це органи, які відповідно до Конституції України та Закону № 2807 створюються сільськими, селищними, міськими, районними у містах радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування.

7 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР.

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

Безпосередньо виконавчим органом у сфері управління освітою є відділ чи управління освіти, створене при місцевій раді.

Як правило, для дитячих садків і шкіл вищестоящою установою, головним розпорядником бюджетних коштів є саме управління (відділ) освіти. Але ніяк не відділ бухгалтерського обліку ради.

До речі, відділ бухгалтерського обліку ОМС до шкіл і садочків взагалі не має жодного стосунку. Якщо централізована бухгалтерія відсутня, то бухгалтери відповідної місцевої ради можуть вести бухгалтерський облік лише операцій, безпосередньо пов’язаних з діяльністю самої ради. А от вести бухгалтерський облік господарських операцій інших бюджетних установ бухгалтерська служба місцевої ради не має права.

І звісно ж, відділ бухгалтерського обліку аж ніяк не здійснює управління освітою чи діяльністю закладів освіти.

Як правильно організувати ведення бухгалтерського обліку в школах та садочках, читайте у статті «Організація бухобліку в закладах освіти» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 12).

Тарифікаційний список

Основним документом, який регулює питання встановлення педагогічного навантаження вчителів та його перерозподіл, є Закон № 463.

Педнавантаження вчителя включає 18 навчальних годин упродовж навчального тижня — це становить тарифну ставку (п. 1 ч. 3 ст. 24 Закону № 463).

Залежно від освіти та результатів атестації вчителям установлюють тарифні розряди та присвоюють кваліфікаційні категорії. Тарифна ставка вчителя (або його посадовий оклад) залежить саме від категорії та тарифного розряду.

У питаннях педнавантаження працівників ЗДО слід керуватися ч. 3 ст. 30 Закону № 2628 (ср. USER_SHOW_ID).

Оплата праці педагогів здійснюється відповідно до єдиної тарифної сітки, визначеної наказом № 5578. При цьому тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління. Це чітко визначено у п. 4 розд. І Інструкції № 1029. Форми тарифікаційних списків ЗЗСО та ЗДО наведено у додатках 1 та 3 до Інструкції № 102, відповідно.

8 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

9 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.93 № 102.

Як ми вже зазначали, органом управління для ЗЗСО та ЗДО є управління чи відділ освіти. В ідеалі — він же має бути і головним розпорядником коштів, в мережі якого знаходяться відповідні заклади освіти.

Також нагадаємо: відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів та обчислення зарплати покладено на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6 розд. І Інструкції № 102).

Висновок: штатні розписи і тарифікаційні списки ЗЗСО та ЗДО затверджують керівники таких закладів освіти за погодженням з начальником відділу освіти.

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.