Атистація дошкілля

Чи правомірною є дія, коли педагогам, які працюють у закладах дошкільної освіти, але не мають відповідної педагогічної освіти, відмовляють у присвоєнні кваліфікаційних категорій?

ЩО КАЖЕ ЗАКОН?

Відповідь на це запитання міститься у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників.

– Згідно з п.3.26 Типового положення, особи, які мають повну вищу педагогічну освіту або ІНШУ повну вищу освіту та були прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, мають право атестуватися як такі, що мають відповідну освітуза умови проходження ними підвищення кваліфікації.

– Згідно з п.4.10 Типового положення, педагогічні працівники, які мають повну вищу педагогічну освіту абоІНШУ повну вищу освіту та які до набрання чинності Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.

Отже, педагогам, які працюють у закладах дошкільної освіти без наявності педагогічної освіти не мають права відмовити в атестації та присвоєнні відповідної кваліфікаційної категорії.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОСВІТИ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

– учителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) – повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «дефектологія» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);

– соціальні педагоги – повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «соціальна педагогіка»;

– педагоги-організатори – повна вища педагогічна освіта незалежно від спеціальності;

– практичні психологи – повна вища освіта зі спеціальності «практична психологія», «психологія»;

– завідувачі логопедичними пунктами, логопеди – повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «корекційна освіта»;

– вихователі-методисти, вихователі дошкільних навчальних закладів – повна вища педагогічна освіта зі спеціальності «дошкільна освіта», «дошкільне виховання» або наявність двох освіт, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

– художні керівники – повна вища фахова освіта або наявність двох освіт, одна з яких – неповна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

– музичні керівники дошкільних навчальних закладів – повна вища музично-педагогічна освіта або наявність двох освіт, одна з яких – неповна вища або базова музична освіта, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;

– інструктори з фізкультури – повна вища фахова педагогічна освіта (для дошкільних навчальних закладів – повна вища фахова педагогічна освіта або наявність повної вищої педагогічної освіти за спеціальністю «дошкільна освіта»).

 

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.