Гендерна рівність у профспілковому русі – опитування ЄКП

Європейська конфедерація профспілок опублікувала результати 10-го щорічного опитування своїх членських організацій з питань гендерної рівності. Опитування проводиться з метою оцінки частки жінок серед членів профспілок та на керівних посадах у профспілках.

Крім того, опитування в цьому році містило питання стосовно різниці у пенсійному забезпеченні жінок та чоловіків. Європейський комітет профспілок освіти і його членські організації внесли свій вклад в проведення цього опитування, заповнивши розіслані анкети.

Усього в опитуванні взяли участь 44 національних профцентри з 29 країн. Згідно отриманої інформації, частка жінок серед членів профспілок в середньому складає 43,6%. Відсоток жінок-членів профспілок варіюється від 75,9% в Фінляндії до 13% в Туреччині.

 Більшість профспілкових центрів повідомили про зростання части жінок у своїх рядах за останні два роки. На сьогодні майже чверть (23,9%) лідерів профспілок є жінками, крім того, жінки займають 37% керівних посад у профспілках (віце-президентів, заступники голів, заступники генеральних секретарів, скарбники і члени керівних комітетів).

Що стосується різниці в пенсіях жінок та чоловіків, на цю частину опитування відповіли 43 конфедерації. Вони вказали, що громадськість більше стурбована питаннями віку виходу на пенсію й рівнем пенсійного забезпечення, а не гендерною різницею в пенсіях. Більшість профцентрів заявили, що обговорювали цю проблему раніше, а 32 профоб’єднання виробили свою позицію з цього питання.

Хоча, як повідомляють респонденти, періоди перебування у відпустці по догляду враховуються в державних пенсійних схемах майже у всіх країнах, в схемах пенсійного забезпечення на рівні компаній/галузей цей час враховується тільки в восьми країнах.

Більшість профоб’єднань активно виступають за визнання часу перебування у відпустці по догляду приймаючи політичні документи і вживаючи конкретні заходи. Чимало профоб’єднань проводять акції проти підвищення пенсійного віку для жінок, спрямованого на зрівняння віку виходу на пенсію жінок і чоловіків. Ще одним напрямом роботи профоб’єднань є проблема переходу від державних систем пенсійного забезпечення до схем з приватним фінансуванням.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.