Головам обласних, Київської міської організацій Профспілки 05.02.2018 № 02-8/83

На запити з місць щодо можливості підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також інших закладів та установ освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів, на підставі власних рішень органів місцевого самоврядування, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє наступне.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Однією з таких постанов Кабінету Міністрів України є постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Підпунктом «а» пункту 4 цієї постанови керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, а також керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Відповідно до пункту 6 постанови № 1298 умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки розробляються міністерствами та іншим центральним органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів.

Такі умови в галузі освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Абзацом «а» підпункту 2 пункту 3 постанови № 1298 та абзацом «а» підпункту 2 пункту 4 наказу Міносвіти № 557 передбачено встановлення надбавок працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі.

Щодо фінансового забезпечення таких виплат, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві бюджети – це плани утворення і використання фінансових ресурсів, які необхідні для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Одним з власних повноважень виконавчих органів міських рад, що передбачні статтею 32 зазначеного закону, є управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

Тому з метою забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших закладів та установ освіти місцеві ради можуть під час затвердження місцевих бюджетів та внесенні до них змін приймати рішення про збільшення обсягів бюджетних призначень та фонду оплати праці, необхідних для встановлення надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи чи за складність, напруженість у роботі, зокрема у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), що передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 для підвищення посадових окладів педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, тобто, так званих «регіональних надбавок» до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про підвищення цим працівникам посадових окладів та ставок заробітної плати.

У зв’язку з зазначеним просимо провести відповідну роботу на місцях з депутатами місцевих рад, міськими головами, головами районних рад та рад об’єднаних територіальних громад, фінансовими органами та органами освіти і науки стосовно фінансового забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Голова Профспілки

Г.Ф. Труханов

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.