Як буде проходити підвищення кваліфікації у 2018 році

17 січня Кабмін України видав розпорядження щодо додаткових заходів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у 2018 році.

ХТО МАЄ ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ У 2018 РОЦІ?

– вчителі початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках;

– заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах;

– вчителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році;

– вчителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

ГРАФІКИ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТИМУТЬСЯ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Згідно з розпорядженням Кабміну, обласні та Київська міська держадміністрація повинні:

-погодити та оприлюднити до 30 січня 2018 року розроблені закладами післядипломної педагогічної освіти графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-подавати Міністерству освіти і науки щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації відповідно до цього розпорядження.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Згідно з Типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (Наказ МОН № 36 від 15.01.2018 року), цільовою аудиторією є учителі початкових класів закладів освіти різних типів і форм власності.

ПРОФІЛІ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

– професійно-педагогічна компетентність;

– соціально-громадянська компетентність;

– загальнокультурна компетентність;

– мовно-комунікативна компетентність;

– психологічно-фасилітативна компетентність;

– підприємницька компетентність;

– інформаційно-цифрова компетентність.

ЯК НАВЧАТИМУТЬ?
Типова освітня програма передбачає очно-дистанційну форму навчання.

Дистанційна форма навчання відбувається шляхом проходження учасниками дистанційного курсу на сайті студії онлайн-освіти EdEra.

Очна форма навчання організовується обласними Інститутами післядипломної педагогічної освіти.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
Типова освітня програма передбачає обов’язкову і вибіркову частини.

Обов’язкова частина складається з очних сесій (60 годин) та дистанційного курсу (60 годин) і охоплює фахові навчальні модулі.

Вибіркова частина передбачає вільний вибір модулів у очному, очно-дистанційному або дистанційному форматах з урахуванням індивідуальних потреб педагогів загальною кількістю 30 академічних годин.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.