Інвестування в освіту для світу, що змінюється

image0011dc1На важливості ролі вчителя та необхідності у кваліфікованих і фінансово забезпечених педагогах наголошується у Звіті Міжнародної комісії з питань фінансування глобальних освітніх можливостей «Покоління, що вчиться: інвестування в освіту для світу, що змінюється».

У звіті Комісії відзначається, що основою якісної освіти є вчителі, та наголошується на збільшенні інвестицій в освітню сферу.

Міжнародну комісію з питань фінансування глобальних освітніх можливостей було створено Генеральним секретарем ООН з метою надання ООН рекомендацій щодо майбутнього фінансування освіти. До її складу входять теперішні та колишні глави держав, міністри, п’ять нобелівських лауреатів, визначні діячі в сфері освіти, економіки, розвитку, охорони здоров’я та безпеки. Очолює комісію спеціальний посланник ООН з питань глобальної освіти Гордон Браун, колишній прем’єр-міністр Великобританії.

Напередодні оприлюднення звіту в Нью-Йорку 18 вересня Інтернаціонал освіти виступив зі спільною заявою разом з Комісією, в якій наголошено на чіткому визнанні Комісією важливої ролі кваліфікованих та фінансово забезпечених вчителів та допоміжного освітнього персоналу для забезпечення того, що усі діти мають можливість отримати якісну освіту.

«Інтернаціонал освіти дуже радий з того, що важливість вчителів, а також центральна роль профспілок освітян у забезпеченні якісної освіти, нарешті було визнано», – наголосив Генеральний секретар Інтернаціоналу освіти Фред ван Левен. «Цей звіт підтверджує те, що ми в Інтернаціоналі освіти завжди знали: що найкраще формувати політику в галузі освіти можуть самі вчителі, і що стабільні інвестиції в державну освіту та вчителів необхідні для досягнення всіх Цілей сталого розвитку».

Фред Ван Левен привітав рекомендацію Комісії надавати більшу підтримку вчительській професії, в тому числі шляхом збільшення фінансування вчителів і повернення цієї професії на її законне місце в суспільствах, які переживають процеси трансформації.

Інтернаціонал освіти та Міжнародна комісія з питань фінансування глобальних освітніх можливостей виділили в звіті сім ключових напрямів щодо підтримки вчителів:

  1. Адекватне, стабільне, передбачуване та ефективне забезпечення ресурсами

Прерогативою номер один, як для вирішення проблеми дефіциту вчителів, так і для забезпечення їх підтримки, є збільшення фінансування та гарантування ефективного використання усіх коштів. На непідготовленому та некваліфікованому персоналі можна зекономити в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі – це пряма дорога до низьких досягнень, зростання  нерівності та до того, що професія вчителя стане останнім варіантом вибору випускників. Не існує коротких шляхів для побудови та підтримки сильної професії.

  1. Кваліфіковані вчителі у взаємопосилюючому середовищі

Висококваліфіковані, захищені, високооплачувані вчителі є основою забезпечення якісної освіти для всіх. Комісія рекомендує диверсифікувати персонал в сфері освіти, для того, щоб вчителі мали змогу більше часу приділяти навчанню та проводити у класі, щоб цінний педагогічний ресурс використовувався ефективно, і щоб дітей навчало більш широке коло професіоналів з різноманітними навичками і ролями. Комплексний підхід до шкільної освіти, що забезпечує вчителів простором і часом, необхідним як для викладання, так і для підготовки до уроків, і який охоплює також і допоміжний персонал є вірним шляхом для руху вперед.

  1. Підготовлені та наділені можливостями для впровадження інновацій вчителі 

Інновації в освіті життєво важливі для швидкого та стійкого розширення участі та охоплення навчанням, а також для забезпечення того, що освіта йде в ногу з новітніми потребами учнів і суспільства в цілому. Вдосконалення початкової та безперервної освіти вчителів; інноваційний підхід до ролі вчителів та комплектації персоналу; підтримка вчителів з метою покращення їх практичних навичок; та надання їм можливості використовувати кращі новітні ресурси, технології та методології, матиме вирішальне значення для того, щоб вчителі могли впроваджувати інновації на всіх рівнях освіти.

  1. Профспілки вчителів

Профспілки вчителів несуть в собі позитивні підходи до політики в сфері освіти. Дослідження, проведене на замовлення Комісії, свідчить, що політичний діалог, до якого залучені вчителі, приводить до прийняття більш виважених рішень.

  1. Потрібно прислухатися до голосу освітян 

Вчителі та їхні організації є цінними партнерами в реформуванні освіти. Використовуючи їх практичний досвід, компетентність та навики, уряди можуть бути впевненими, що їхні зусилля принесуть позитивні зміни.

  1. Професійна автономія

Професійна автономія є ключем до успіху в довгостроковій перспективі, а також гарантує, що система освіти продовжуватиме вдосконалюватися. Вона повинна також передбачати інвестиції у зміцнення керівництва в сфері освіти на всіх рівнях, та створення умов, щоб добре підготовлені вчителі могли адаптувати викладання і навчання до конкретних та мінливих потреб учнів.

  1. Вищі зарплати і кращі умови праці

Підвищення зарплат та покращення умов праці вчителів та освітнього персоналу є ключовим фактором для залучення кращих кандидатів до професії вчителя та утримання кваліфікованих і досвідчених вчителів.

З повними текстами англійською мовою звіту Міжнародної комісії з питань фінансування глобальних освітніх можливостей «Покоління, що вчиться: інвестування в освіту для світу, що змінюється» та спільної заяви Інтернаціоналу освіти та Комісії можна ознайомитися за посиланнями:  http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf та https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EC_EI_AudienceBriefs_Teachers.pdf

Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.