Лист 09.11.2023 № 345 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про обов’язкові профілактичні медичні та психіатричні огляди працівників закладів освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про обов’язкові профілактичні медичні та психіатричні огляди працівників закладів освіти.

Згідно зі статтею 169 КЗпП  власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти   організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

 Згідно статті 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Згідно статті 77 Закону України «Про освіту» організація медичного обслуговування в системі освіти забезпечується відповідно до джерел фінансування закладів освіти кожного рівня освіти, визначених законодавством, здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, та іншими закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства.

           Психіатричні огляди працівників — за новим порядком

       Психіатричні огляди працівників закладів освіти є невід’ємною частиною проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

          На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 577 від 10 травня 2022 р., яка набрала чинність 1 червня 2022 року, втратили чинність попередні порядки проведення обов’язкових психіатричних і наркологічних оглядів, затверджені постановами КМУ:

  • «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.1997р. № 1238;
  • «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» від 27.09.2000р. № 1465.
  • Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд. Натомість працівники мають проходити психіатричні профогляди, якщо їхні професії або роботи вказані в Переліку № 577.
  • Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ від 17.01.2002р. № 12, і затверджена форма Медичної довідки про його проходження.

       29 червня 2022 року набрав чинності Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджений наказом МОЗ від 18.04.2022р.  № 651 (далі — Порядок № 651).

        Попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин, проводить:

  • лікар-психіатр у закладі з надання психі­атричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми;
  • фізична особа-підприємець.

     Умова — вони мають ліцензію на медичну практику й забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням психіатричної допомоги (п. 2 Порядку № 651).

       Також  п. 2 Порядку № 651 встановлено, що попередній психіатричний огляд проводиться під час прийняття на роботу, періодичний психіатричний огляд проводиться щорічно, позачерговий психіатричний огляд- на вимогу роботодавця.

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.