Пенсійна реформа — 2017: зміни в обчисленні страхового стажу

Із 11.10.2017 набула чинності пенсійна реформа — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі — Закон № 2148). 03.10.2017 Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (законопроект № 6614), який: удосконалює солідарну систему пенсійного страхування, звільнює її від невластивих видатків; диференціює розміри пенсій залежно від набутого страхового стажу та отриманого заробітку; впроваджує єдині підходи до обчислення пенсій. Увага! Розмір мінімальної пенсії із 1 жовтня — 1452 грн

 Пенсійна реформа 2017 передбачає:  осучаснення розмірів пенсій, призначених в минулі роки з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки (3764,40 грн) та із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%; поновлення виплати пенсії працюючим пенсіонерам в повному обсязі; зменшення величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35 до 1,0; запровадження нового порядку виходу на пенсію залежно від наявного страхового стажу; змінює порядок визначення мінімального розміру пенсії; зміну порядку індексації та перерахунку пенсій. Щороку проводитимуть перерахунок раніше призначених пенсій, збільшуючи показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. Зазначений показник з 2021 року збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення (в період 2019-2020 років — з урахуванням цих показників за попередній рік); проведення з 01.10.2017 перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших виплат з урахування прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 01.12.2017 Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», збільшеного на 79 гривень; запровадження єдиних правила призначення пенсій; застосування нового порядку визначення права на призначення пенсій, обчислення розміру та здійснення пенсійних виплат для окремих категорій громадян та інші заходи з удосконалення та реформування солідарної складової пенсійної системи. Окрім того, запроваджено низку заходів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, стосовно збору та обліку єдиного внеску, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, а також у сфері зайнятості населення. Також враховано пропозиції, схвалені постановою ВРУ за результатами розгляду законопроекту в першому читанні, щодо: вивчення можливості зміни формули обчислення розміру пенсії за віком; збереження пільгових умов пенсійного забезпечення для жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей; передбачення в окремому законодавчому акті порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території. Окремо доручено Уряду до 01.11.2017 подати на розгляд ВРУ законопроект щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення. Зміни в обчисленні страхового стажу для пенсії Законом № 2148 унесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058), зокрема, доповнено перелік періодів, що включаються до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії: ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку: з 01.01.1998 по 30.06.2000 включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; з 01.01.2000 по 31.12.2017 включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску); проходження військової служби по 31.12.2017 включно; перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно. Нагадаємо, що з 01.01.2013 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 № 231-VII, згідно з яким до переліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, включено осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 01.01.2004 до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Нагадаємо, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI набув чинності з 01.01.2011. З 11.03.2011 набула чинності постанова КМУ «Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» від 02.03.2011 № 178, яка визначала порядок нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ПФУ за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Окрім того, періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом № 1058, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом № 1058 (ч. 4 ст. 24 Закону № 1058). Тому до страхового стажу і надалі враховують до 01.01.2004, зокрема: навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі; перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного віку) (ст. 56, 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII).

Пенсії перерахують наступного тижня. Для 9 млн пенсіонерів Законопроект пенсійної реформи — доопрацьовано.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.