Пропозиції Профспілки до майбутнього бюджету

ЦК Профспілки спрямовано на адресу Спільного представницького органу об’єднань профспілок пропозиції до проекту «Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік», які, відповідно до статті 33 Бюджетного Кодексу України, використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.

До основних завдань бюджетної політики мають бути віднесені, зокрема наступні завдання:

– підвищення рівня прожиткового мінімуму до його фактичного розміру, який має становити більше ніж 3 105 гривень;

– встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними  розрядами ЄТС;

– забезпечення обсягів видатків на освіту і науку відповідно до статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та статей 61 та 62 Закону України «Про освіту»;

– реалізація законодавчо гарантованих прав на оплату праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та спеціалістів освіти;

– забезпечення рівня стипендіального забезпечення студентів та учнів на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

– передбачення обсягів освітньої субвенції та додаткової дотації на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, необхідних для  забезпечення створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, незалежно від місця їх проживання та кількості учнів у школах, без будь-яких обмежень.

Завантажити повний документ spo_2018.pdf [253,81 Kb]
Переглянути документ онлайн

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.