Пенсійне забезпечення у 2017 році

Наприкінці минулого року Верховною Радою України було схвалено закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII.

З урахуванням норм цих законів здійснюватиметься пенсійне забезпечення в 2017 році.

 1. Мінімальний розмір пенсії

Згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб становить:

– з 1 січня 2017 року – 1247 грн (з 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки цей розмір був встановлений  з 1 грудня 2016 року);

– з 1 травня 2017 року – 1312 грн;

– з 1 грудня 2017 року – 1373 грн.

У зв’язку з цим з 1 травня і з 1 грудня 2017 року підвищуватиметься мінімальний розмір пенсії (крім працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у т.ч. підвищення до пенсій за понаднормовий стаж).

Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховуватиметься з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних виплат, надбавок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, то вони також перераховуватимуться із збільшенням прожиткового мінімуму. 

Зокрема, це:

– мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

– мінімальні розміри пенсій шахтарям;

– мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій;

– підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;

– надбавки особам, які мають статус Почесного донора України;

– надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

При цьому варто зазначити, що затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, не відповідає фактичному розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який є майже вдвічі вищим (у листопаді 2016 року – 2389 грн.). Тому прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 06.12.2016 р. №1774-VІІІ,  Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом опрацювати питання щодо підвищення соціальних стандартів у системі пенсійного забезпечення.

 1.  Максимальний розмір пенсії

При призначенні пенсій протягом 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) збережено на рівні 2016 року – 10740 гривень.

Цей розмір не переглядатиметься у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 1 травня і з 1 грудня 2017 року.

 1. Обчислення заробітку для призначення пенсії

При призначенні пенсій у 2017 році для обчислення пенсій враховуватиметься заробіток працівника за даними персоніфікованого обліку, тобто за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року до моменту звернення за призначенням пенсії.

За бажанням особи при призначенні пенсії, крім заробітку за зазначений вище період, може також додатково враховуватися її заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд у період до 30 червня 2000 року, за умови, що зазначений заробіток підтверджений первинними документами (особовими рахунками, платіжними відомостями або іншими документами про нарахування та сплату заробітної  плати).

Тим особам, у кого страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь страховий стаж після 1 липня 2000 року та за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

При призначенні пенсій у 2017 році для обчислення заробітку, з якого визначатиметься розмір пенсії, застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки – 2014, 2015 і 2016 роки (зазначений показник буде відомий, як зазвичай, у лютому – березні).

У період до визначення зазначеного показника при призначенні пенсій застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати, який враховувався у 2016 році (3263,44 грн). Після визначення показника середньої заробітної плати за 2014-2016 роки всі пенсії, призначені за зверненнями з 1 січня 2017 року, будуть перераховані з урахуванням нового показника середньої заробітної плати. Також буде проведено відповідну доплату недоодержаного розміру пенсії. Зазначений перерахунок пенсії та доплата здійснюватимуться автоматичним способом без звернення пенсіонера.

 1. Осучаснення пенсій

У 2017 році відновлюється щорічний перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні. Частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що щорічний перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.

Законом не визначено з якої дати буде проводитися перерахунок пенсій. Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначатиметься за рішенням Кабінету Міністрів України, виходячи із можливостей бюджету Пенсійного фонду.

У період до 2014 року пенсії щорічно підвищувалися з 1 березня, а протягом 2014-2016 р.р. пенсії не підвищувалися, оскільки частину другу статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було зупинено до стабілізації економічного становища в країні.

 1. Індексація пенсій

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація пенсій здійснюється у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації – 103 %, у межах фінансових ресурсів бюджету Пенсійного фонду України на відповідний рік.

Зважаючи на наявність дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на 2017 рік прогнозується на рівні 71,7 млрд. грн., коштів на індексацію пенсій бюджетом Фонду у поточному році не передбачено.

 1. Перерахунок пенсій працюючими пенсіонерами

По перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам змін немає. І надалі пенсії можуть перераховувати відповідно до чинних норм частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» через кожні два роки страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

 1. Податок з доходів фізичних осіб та військовий збір

У 2017 році продовжує утримуватися військовий збір (1,5%) та оподатковується (18%) сума пенсії, що перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року – 12 470 грн (1247 грн Х 10). Сума пенсії для оподаткування не перераховується протягом поточного року.

Оподаткування не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (сім’ї загиблих і померлих інвалідів війни та ін.).

 1. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам.

На період до 31 грудня 2017 року продовжено тимчасовий порядок обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Зокрема:

 • особам, яким призначено пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

– у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших посадах/роботах призначена пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня не менше 1870,5 грн. (1247 грн. х 150%); з 1 травня –  1968 грн. (1312 грн. х 150%) , з 1 грудня – 2059,5 грн. (1373 грн. х 150%).

 • особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу»:

– у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і  деяких  інших осіб та їх соціальний захист») на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 р. №889-VIII «Про державну службу», а також у період роботи на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

 • особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому законами України  «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України»:

– у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється  дія  пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту») на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», а також у період роботи на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

 • особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:

– пенсія, призначена особам відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (до 01.10.2011р.)  (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– пенсія, призначена особам відповідно до цього Закону після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (після 01.10.2011р.) (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. №889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– тимчасово, у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у період роботи осіб (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених попередніми абзацами) пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Щодо осіб, яким пенсії призначені відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про судову експертизу», «Про Національний банк», «Про Кабінет Міністрів України», «Про дипломатичну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Положення про помічника-консультанта народного депутата  України, то для них порядок виплати пенсій регулюється зазначеними законами.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 2 частини II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 р. №1774-VIII, зазначені вище обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції. Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.

Щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням всіх обмежень, то потрібно звернути увагу на те, що працюючим пенсіонерам (крім зазначених вище виключень) виплачується 85% призначеного розміру пенсії. А відповідно до пункту 164.2.19 статті 164 Податкового кодексу оподаткуванню підлягають суми пенсій, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

У зв’язку з цим, спочатку визначається сума пенсії до виплати як працюючому пенсіонеру в розмірі 85% призначеної пенсії, а потім від встановленої суми визначається сума для оподаткування (18%) і нарахування військового збору (1,5%), (база для нарахування податку з доходів з фізичних осіб і військового збору для пенсій є однаковою).

 

Приклад. Пенсія 2400 грн, пенсіонер працює.

Визначаємо розмір пенсії до виплати в період роботи протягом 2017 року: 85% х 2400 грн = 2040 грн.

З 1 січня виплачуватиметься пенсія – 2040 грн, оскільки зазначена сума перевищує 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1247 грн* х 150% = 1870,5 грн).

З 1 травня зазначена сума для виплати не зміниться, тобто виплачуватиметься 2040 грн., оскільки цей розмір є вищим 150% прожиткового мінімуму (1312 грн** х 150% = 1968 грн).

З 1 грудня сума пенсії до виплати, визначена в розмірі 85 % призначеної пенсії, становитиме  менше 150% прожиткового мінімуму (1373 грн*** х 150% = 2059,5 грн). Тому пенсія з 1 грудня виплачуватиметься в розмірі 2059,50 грн.

Податок і військовий збір у наведеному випадку не нараховуються, оскільки сума пенсії є меншою десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2017 р., тобто 12 470 грн.

*– розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1.01.2017 р.,

** – розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1.05.2017 р.,

*** – розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1.12.2017 р.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.