Скорочення внутрішнього сумісника, що має дитину до трьох років

 У разі звільнення працівників за скороченням діють певні обмеження на звільнення працівників окремих категорій: вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів, одиноких батьків та ін.

 А чи можна скоротити посаду внутрішнього сумісника, який має дитину віком до трьох років, якщо робота на підприємстві не втрачається?

Держава забезпечує створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовий захист, матеріальну і моральну підтримку материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (ч. 3 ст. 24 Конституції України). Зокрема, передбачено, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації (далі — організація) коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).   Тобто жінок, які мають дітей віком до 3 років, можна звільнити лише у випадку повної ліквідації організації (припинення юридичної особи без правонаступництва з внесенням відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) із наступним працевлаштуванням. В інших випадках, наприклад при реорганізації організації з правонаступництвом або при перепрофілюванні діяльності, скороченні чисельності або штату працівників, звільнення такої категорії осіб з ініціативи роботодавця не допускається

 У випадку сумісництва у тій же організації з працівником укладається новий трудовий договір, за яким працівник у вільний від основної роботи час виконує обов’язки за іншою посадою. Оскільки формально це інший трудовий договір, працівницю, яка має дитину віком до трьох років, не можна звільнити у зв’язку зі скороченням чисельності або штату через вимоги частини 3 статті 184 КЗпП. Оптимальним є мирне врегулювання питання щодо подальшої роботи працівниці. Роботодавець може запропонувати припинити трудовий договір про роботу за сумісництвом за угодою сторін або розірвати його з ініціативи працівника. Якщо жінка виявить бажання, роботодавець може встановити їй повний робочий день на основній посаді. ​  Якщо ж працівниця не бажає добровільно розірвати трудовий договір про роботу за сумісництвом, роботодавцю залишається тільки дочекатися досягнення дитиною трирічного віку та, якщо не виникне інших аналогічних обставин, звільнити працівницю на загальних підставах.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.