Повноваження профспілок з питань охорони праці

1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.

(Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…). 

  1. Участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників.

(Частина 1 статті 21 Закону України «Про профспілки»). Більш детально …