Примірне положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі

ПОГОДЖЕНО

Спеціаліст з охорони праці

 ___________ /______________/

 „___” __________ 200__ р.

 ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

__________/____________/

 „___” _________ 200__ р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від __.__. 20__ р. № ____

____________/_____________/

(підпис керівника)   (ініціали, прізвище)

„___” ____________ 200__р.

Більш детально …