Використання інтерактивних технологій навчання на уроках в початковій школі

Вступ. Затвердження Кабінетом Міністрів України нового Державного стандарту початкової загальної освіти від 20 квітня 2011 року визначило державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей. «Протягом навчання в початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетенціями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій» [1,с.2]. Більш детально …