Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації

 Додаток 2 до постанови Президії ФПУ 05.11.2004 N П-10-4 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації

Це Типове положення (далі – Положення) визначає правові засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов’язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” ( 1045-14 ), “Про охорону праці” ( 2694-12 ), іншими актами законодавства.  Більш детально …