Відпустки до шести років та з вагітності

До стажу для пенсії зарахують

  1. відпустку по вагітності та пологах, яку було надано з 01.01.2004 по 30.06.2013;
  2. час перебування у відпустці до 6 років, що припав на період 01.01.2004-31.12.2004

Внаслідок пенсійної реформи до страхового стажу при визначенні права на пенсію з 01.01.2018 зараховуватимуть періоди перебування у відпустці:

Вид відпусткиПеріод, на який припала відпустка
У зв’язку з вагітністю та пологамиЗ 01.01.2004 по 30.06.2013
Для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного вікуЗ 01.01.2004 до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Ці періоди враховуватимуть при визначенні страхового стажу, який надасть право на призначення пенсії незалежно від сплати страхових внесків (єдиного внеску) за цей час. 

Підстава — пункт 3-1 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058), зі змінами, внесеними Законом від 03.10.2017 № 2148-VІІІ (далі — Закон № 2148). Означений пункт Закону набере чинності 01.01.2018.

Кадровики запитують:

  1. До якої дати зарахують до стажу відпустку для догляду за дитиною до 6-ти років?
  2. Як розуміти конструкцію «час запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» — це факт, що вже відбувся чи ще станеться?

Щоб відповісти, звернімося до історії питання.

З 01.01.2004 відповідно до статті 24 Закону № 1058 до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачувалися страхові внески, не менші мінімального внеску.

Це припинило відлік страхового стажу для жінок, які перебували у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років, навіть якщо жінка працювала офіційно. Адже за статтею 11 Закону № 1058 вони не підлягали загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Для жінок у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами справедливість відновив Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 № 231-VII. За цим Законом з 01.07.2013 жінки, що перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а періоди відпусток зараховують до страхового стажу.

Щоправда, законодавчо залишився неврегульованим період з 01.01.2004 по 30.06.2013. У руслі пенсійної реформи, за Законом № 2148, з 01.01.2018 цей період зараховуватимуть до страхового стажу тільки при визначенні права на відповідний вид пенсійного забезпечення, хоча щодо нього в системі персоніфікованого обліку відсутня інформація про сплату внесків.

Щоб обчислити страховий стаж жінок, набутий за період відпустки для догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років, звертаємося до норм, які діяли до 01.01.2004. Підстава — частина 4 статті 24 Закону № 1058:

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Відповідно до пункту «ж» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII (далі — Закон про пенсійне забезпечення) до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, зараховують час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. Підстави для зарахування — свідоцтво про народження дитини та трудова книжка, де відсутні записи про роботу в період догляду за дитиною до трьох років.

До 2004 року, якщо жінка була працевлаштована, період догляду за дитиною до трьох років, а також з 3-х до 6-ти років, хоча й без прямої норми, але фактично «потрапляв» до страхового стажу — за записами в трудовій книжці. Точніше, через відсутність записів. Адже:

  1. трудова книжка — основний документ, що підтверджує стаж роботи (ст. 62 Закону про пенсійне забезпечення);
  2. до трудових книжок не вносять відомості про відпустку для догляду за дитиною;
  3. трудова книжка містить лише записи про трудову діяльність.

З 01.01.2004 до 01.01.2005 це віконце причинилося: з 01.01.2005 жінки, які доглядають за дитиною до 3-х років, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (ст. 11 Закону № 1058), а в системі персоніфікованого обліку з цієї дати й донині зафіксована сплата страхових внесків (єдиного внеску).

Цю норму законодавчо закріплено в абзаці 2 пункту 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058. Тут передбачено, що з 01.01.2005 страхувальники сплачують страхові внески за осіб, які відповідно до законів отримують допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Після прийняття змін за Законом № 2148 час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років протягом 01.01.2004-31.12.2004 зараховуватимуть до страхового стажу, незалежно від сплати страхових внесків (єдиного внеску). Норма набирає чинності з 01.01.2018 і тільки для визначення права на відповідний вид пенсійного забезпечення.

При цьому жінка має надати органам Пенсійного фонду документи, які підтверджують перебування у відпустці для догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років, за 2004 рік, оскільки саме ці відомості відсутні в системі персоніфікованого обліку.

А ось на розмір пенсії новації не вплинуть. Періоди перебування у відпустці:

  1. у зв’язку з вагітністю та пологами — з 01.01.2004 по 30.06.2013;
  2. для догляду за дитиною з 3-х до 6-ти років — з 01.01.2004 по 31.12.2004

при визначенні розміру пенсії ПФУ не врахує.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.