Зміни до законів у сфері запобігання корупції набрали чинності

30 березня 2017 року набрав чинності Закон України № 1975-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», яким змінено перелік осіб, які зобов’язані подавати електронну декларацію.

Змінами передбачено, що Е-декларацію, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», зобов’язані подавати додатково:

– особи, котрі входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, яка має на меті отримання прибутку;

– особи, котрі входять до складу Громадської ради доброчесності, громадських рад, рад громадського контролю, які створені при державних органах і беруть участь у підготовці рішень із кадрових питань, підготовки, моніторингу, оцінки виконання антикорупційних програм;

кандидати в народні депутати України, кандидати на пост Президента, кандидати в депутати Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів і старост;

– фізичні особи, які:

а) отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, у тому числі безповоротної допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим чином, передбаченим відповідною програмою, проектом);

б) систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги з імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій щодо формування, реалізації такої політики – якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, у тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;

в) є керівниками чи входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших підприємницьких товариств, що провадять діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій щодо формування, реалізації такої політики, та беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції.

Законодавчі зміни передбачають також, що від подання щорічної декларації звільняються: 

– військовослужбовці строкової служби;

– курсанти військових вищих навчальних закладів, ВНЗ, що мають у своєму складі військові інститути, курсанти факультетів, кафедр і відділень військової підготовки;

– військовослужбовці військової служби за призовом за мобілізацією, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

– військові посадові особи з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського та старшинського складу;

– військовослужбовці молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.