Асистент вчителя ЗНЗ: спірні питання оплати праці. Роз’яснення МОН

(коментар до листів МОН від 29.12.2015 р. № 2/3-13-2760-15 та від 08.09.2017 р. № 2.1-213)

З 01.09.2017 р. відповідно до п. 3 постанови від 23.04.2003 р. № 585 було припинено набір дітей із затримкою психічного розвитку до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів). Натомість для них має бути забезпечено умови для навчання, зокрема, в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). А значить, у асистента вчителя інклюзивних класів ЗНЗ з 01.09.2017 р. побільшало роботи.

У світлі цих подій роз’яснення МОН, викладені у коментованих листах, щодо умов оплати праці асистента вчителя ЗНЗ є вкрай актуальними. Тож до справи.

Посадовий оклад Посаду «асистент учителя» у Типових штатах № 12051 передбачили ще у 2011 році. Проте посадовий оклад для неї встановили майже за чотири роки потому. Відтак, оскільки тривалий час питання щодо розміру посадового окладу асистента вчителя залишалось без відповіді, ввести до штатного розпису ЗНЗ таку посаду було неможливо. У зв’язку з цим МОНмолодьспорту у листі від 28.09.2012 р. № 1/9-694 рекомендувало замість посади асистента вчителя вводити посаду вихователя ЗНЗ з інклюзивним навчанням.

І лише після того, як в постанові № 1298законодавці визначили, що асистенту вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюють 8–10 тарифні розряди, з’явились підстави прописати у штатному розписі таку посаду.

ВАЖЛИВО! Постановою КМУ від 14.12.2016 р. № 974 передбачено підвищення на 2 позиції за ЄТС тарифного розряду асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням — з 01.01.2017 р. він встановлюється на рівні 10–12 тарифних розрядів. Це прописано і в підрозд. 2 розд. I постанови № 1298.

Водночас поки що в абз. 4 прим «**» додатку 6 до наказу № 557тарифний розряд такого працівника залишається на рівні 8–10 тарифних розрядів. Але оскільки постанова № 974 є документом прямої дії, то застосовуються саме її норми — на цьому наголошує і фахівець Мінсоцполітики в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 35/2017, с. 29.

Асистент вчителя vs вихователь В абз. 10 ч. 1 ст. 25 Закону № 651вказано посаду «асистент вчителя інклюзивних класів ЗНЗ», а в постанові № 1298 — «асистент вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням». Як же правильно?

В листі від 29.12.2015 р. № 2/3-13-2760-15 (див. с. 17) фахівці МОН відповідають, що орієнтуватися потрібно на законодавчий акт, який має вищу юридичну силу, тобто на Закон № 651. Відтак до штатного розпису ЗНЗ потрібно вводити посаду «асистент вчителя інклюзивних класів ЗНЗ».

Але підкреслимо: для збереження гарантій, передбачених для педагогічних працівників, посада повинна звучати так, як прописано в Порядку № 9635, тобто «асистент вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням», незважаючи на те, що така назва йде врозріз із Законом № 651.

Одночасно постало питання, що робити, якщо до штатного розпису було введено посаду вихователя ЗНЗ з інклюзивним навчанням? Нагадаємо, в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 27/2015, с. 4 ми зазначали таке: оскільки Типовими штатами № 1205 передбачено, що до штатного розпису ЗНЗ може бути введена посада вихователя (асистента вчителя), тому, якщо у штатному розписі значиться посада вихователя, то законодавство не порушується. Це підтверджують фахівці МОН у листі від 29.12.2015 р. № 2/3-13-2760-15 (див. с. 17).

Якщо все ж таки прийнято рішення про перейменування посади працівника, то слід мати на увазі, що як вихователю працівнику встановлювали посадовий оклад на рівні: фахівця без категорії — 10–11 тарифні розряди; другої категорії — 12; першої категорії — 13; вищої категорії — 14 тарифний розряд (додаток 6 до наказу № 557). Водночас постанова № 1298 передбачає для асистента вчителя нижчі тарифні розряди. Тому не варто забувати про ст. 103 Кодексу законів про працю і ст. 29 Закону про оплату праці6які зобов’язують роботодавця інформувати працівників про введення нових або зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення не пізніше ніж за 2 місяці. Відтак тут потрібно зважити всі «за» і «проти», перш ніж прийняти відповідне рішення.

Якщо ж ви вперше передбачаєте в штатному розписі посаду для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, тоді правильніше ввести посаду асистента вчителя. На цьому акцентують увагу і фахівці МОН.

Педнавантаження Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів ЗНЗ становить 25 годин на тиждень на ставку.

Але! Складається «цікава» ситуація, якщо посада значиться як «вихователь». Адже у вихователя (у тому числі ЗНЗ з інклюзивним навчанням) педнавантаження становить 30 годин на тиждень, а не 25 годин, як для асистента вчителя.

Підвищення посадового окладу Згідно з абз. 2 п.п. «в» п. 28 Інструкції № 1027посадові оклади (ставки зарплати) педагогічним працівникам у ЗНЗ (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей), підвищуються на 20%. Крім того п. 29 Інструкції № 102 передбачено, що педагогічним працівникам ЗНЗ (чи за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки зарплати) підвищують на 25%.

Чи мають право педагогічні працівники, зокрема, асистент вихователя, які викладають в інклюзивному класі ЗНЗ, право на підвищення посадових окладів на цих підставах?

Асистенту вчителя інклюзивних класів ЗНЗ не передбачено підвищення посадового окладу. Такий вердикт фахівці МОН висловили в листі від 08.09.2017 р. № 2.1-2131 (див. с. 17)Справа в тому, що підвищення посадового окладу передбачене для педпрацівників, які працюють у ЗНЗ:

  • зкласами або групами дітей з порушеннями фізичного або інтелектуального розвитку;
  • для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку або за наявності в них груп для таких дітей.

Тобто йдеться про спеціальний ЗНЗ або спеціальні класи чи групи ЗНЗ для таких дітей. В свою чергу, клас з інклюзивним навчанням у ЗНЗ — це звичайний клас ЗНЗ, у якому може навчатися не більше трьох учнів з особливими освітніми потребами, вони не складають групи або класу.

Тож фахівці МОН у листі від 08.09.2017 р. № 2.1-2131 (див. с. 17) наголошують: асистенту вчителя, як й іншим педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах, не передбачено збільшення посадового окладу за роботу з учнями з особливими освітніми потребами. Судячи з того, що більш нічого Міносвіти в листі не додало, вирішувати це питання не будуть, принаймні найближчим часом.

Доплати та надбавки Асистент вчителя як педагогічний працівник має право на:

  • встановлення надбавки за вислугу років за наявності відповідного стажу;
  • отримання надбавки за престижність праці;
  • отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки (тривалістю 56 календарних днів) та щорічної винагороди за сумлінну працю.

Посадові обов’язки Нагадаємо, що орієнтовні кваліфікаційні характеристики асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням МОНмолодьспорту надало листом від 25.09.2012 р. № 1/9-675.

Але деякі питання залишаються невирішеними і досі. Так, не прописаний порядок атестації асистента вчителя в Типовому положенні № 9308І допоки так буде, питання щодо повсякденної роботи асистента вчителя можуть виникати неодноразово. Але боятись нічого — ми обов’язково допоможемо знайти рішення.

документи, що коментуються

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо умов оплати праці асистента вчителя загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням

Лист від 29.12.2015 р. № 2/3-13-2760-15 (витяг)

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти <…> у межах компетенції інформує.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» посаду асистента вчителя загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням було внесено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963.

Ураховуючи, що на той час питання оплати праці асистента вчителя не було урегульовано, Міністерство листом від 28.09.2012 р. № 1/9-694 рекомендувало вводити до штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладів посаду вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

З 01.01.2015 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 р. № 1324-VII, статтею 2 якого внесено зміни до Закону України «Про загальну середню освіту», а саме: абзац десятий частини першої статті 25 після слів «вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату)» доповнено словами «та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів».

У той же час постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 479 було внесено зміни в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а саме: слова «Асистент учителя-реабілітолога» замінено на «Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням».

У разі існування неузгодженості між актами, які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної сили. Оскільки закон має вищу юридичну силу, ніж постанова Кабінету Міністрів України, слід застосовувати норми закону.

Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

Щодо перейменування посади працівника, то відповідно до штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. № 1205 <…> передбачено, що до штатного розпису може бути введено посаду вихователя (асистента вчителя). Тому якщо у штатному розписі значиться посада вихователя, то законодавство не порушується.

Якщо працівник приймається вперше на роботу, до штатного розпису доцільно вводити посаду асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

<…>

Директор департаменту Ю. Кононенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо оплати праці педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах

Лист від 08.09.2017 р. № 2.1-2131

Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти у межах компетенції розглянуто <…> лист щодо оплати праці педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах.

Інформуємо, що відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102 <…> підвищення посадового окладу на 20% передбачено для педагогічних працівників, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах з класами або групами дітей з порушеннями фізичного або інтелектуального розвитку.

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588) (далі — Порядок), для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням може навчатись не більше трьох учнів з особливими освітніми потребами, що не становить групи або класу.

Також відповідно до Порядку в такому класі працює асистент вчителя, який забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Враховуючи наведене, педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах, не передбачено збільшення посадового окладу.

Директор Департаменту Ю. Кононенко

1Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН від 06.12.2010 р. № 1205.

2Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

3Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

4Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.

5Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

6Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

7Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102.

8Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.