Під час відпустки захворіла дитина. Що з оплатою лікарняного, — роз’яснює ФСС

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, виданий під час відпустки, частково оплачують з дня, коли жінка стає до роботи після закінчення відпустки. Міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС) нагадало, що листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною (далі — ЛН) під час відпустки (щорічної — основної або додаткової, без збереження заробітної плати або частково оплачуваної для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) не видають (пп. «б» п. 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455; далі — Інструкція № 455). ФСС зауважило, що ЛН видають у випадку переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й виходу на роботу (на повний або неповний робочий день). Якщо жінка не повідомила лікаря про те, що перебуває у відпустці, та оформила ЛН, то його не оплачують, оскільки допомогу по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною не надають, якщо особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває y відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV). Такий ЛН частково оплачують з дня, коли жінка мала стати до роботи після закінчення відпустки. У випадках, коли у період щорічних (додаткових та основної) відпусток, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчих, навчальних та відпусток без збереження заробітної плати у застрахованої особи захворіла дитина, ЛН видають з того дня, з якого застрахована особа мала стати до роботи (п. 3.11 Інструкції № 455).

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.