Лист №2-7/46 від 02.02.2017

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув лист від 25.01.2017 № 05/01-27/61 щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік та при узагальненні пропозицій просить врахувати наступне.

До основних завдань бюджетної політики мають бути віднесені зокрема наступні завдання:

– підвищення рівня прожиткового мінімуму до його фактичного розміру, який має становити більше ніж 3 105 гривень;

– встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, для розрахунку розмірів посадових окладів за всіма тарифними розрядами ЄТС;

– забезпечення обсягів видатків на освіту і науку відповідно до статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та статей 61 та 62 Закону України «Про освіту»;

–   реалізація   законодавчо   гарантованих   прав   на   оплату   праці   педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та спеціалістів освіти;

– забезпечення рівня стипендіального забезпечення студентів та учнів на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

– передбачення обсягів освітньої субвенції та додаткової дотації на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів у обсягах, необхідних для забезпечення створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, незалежно від місця їх проживання та кількості учнів у школах, без будь-яких обмежень.

З метою створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці та потреби особистості, необхідно відновити надання субвенції з державного бюджету на підготовку робітничих кадрів, внести зміни до Бюджетного кодексу України та Державного бюджету України на 2017 рік.

Мають бути затверджені нормативи бюджетної забезпеченості для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів на здобуття освіти, розраховані на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, встановлених законами у галузі освіти, відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України.

У розділі щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами передбачити такі завдання:

– підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів і рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;

– підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів;

– упорядкування відносин місцевих бюджетів, удосконалення порядку розподілу трансфертів з метою забезпечення необхідними обсягами видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру, інші об’єкти соціально-культурної сфери.

До      питань,      які       необхідно      вирішити      під      час      складання

проекту закону про Державний бюджет України, мають бути включені завдання:

– забезпечення розвитку мережі навчальних закладів відповідно до потреб громадян України;

– забезпечення безоплатним користуванням педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням;

– забезпечення безоплатного підвезення сільських педагогів до місця роботи і додому;

– збільшення розміру адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в навчальних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення її надання молодим спеціалістам дошкільних, позашкільних та інших навчальних закладах;

– підвищення рівня пенсійного забезпечення, осучаснення розміру раніше призначених пенсій з урахування середньої заробітної плати у галузях економіки за останні роки, скасування норм про їх неповну виплату;

– фінансове забезпечення законодавчо гарантованих виплат науковим працівникам відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», в тому числі виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію наукових (науково-педагогічних) працівників.

Повна інформація тут spo_2018

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.