Неознайомлення з наказом про встановлення чи зміну надбавки

Запитання

Чи вважатиметься порушенням, якщо роботодавець не ознайомив працівника із наказом про встановлення чи зміну розміру доплати? Яка відповідальність передбачена за це?

Відповідь

 Підготовка та оформлення розпорядчих документів провадиться із дотриманням Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5 (далі — Правила 1000/5). З розпорядчим документом з кадрових питань (особового складу), яким є наказ про встановлення (зміну розміру) надбавки (доплати), обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил 1000/5).

 Про обов’язок роботодавця ознайомити працівника зі зміною умов оплати праці йдеться в статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та статті 29 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці). Причому при зміні умов оплати праці в бік погіршення повідомити необхідно не пізніше ніж за 2 місяці до запровадження змін (ч. 3 ст. 32 КЗпП, ч. 2 ст. 29 Закону про оплату праці

Тож неознайомлення працівника з наказом про встановлення (зміну розміру) надбавки (доплати) є порушенням законодавства про оплату праці, за що передбачено дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб (ст. 36 Закону про оплату праці). Зокрема, посадових осіб роботодавця, винних у порушенні законодавства про оплату праці в частині неповідомлення про зміну умов оплати праці, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700 грн.) (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Окрім того, юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, в разі порушення вимог законодавства про працю в частині неповідомлення про зміну умов оплати праці несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.