Первинний інструктаж з охорони праці — до початку роботи, але в межах робочого часу

Первинний інструктаж з охорони праці проводьте до початку роботи нового працівника, але в межах робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перш ніж новий працівник розпочне роботу за укладеним трудовим договором, роботодавець зобов’язаний (ст. 29 КЗпП):

  • роз’яснити працівникові його права й обов’язки;
  • поінформувати під розписку про умови праці; небезпечні чинники на робочому місці; їх можливі наслідки для здоров’я; права на пільги та компенсації за роботу в цих умовах;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
  • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Як проводити інструктажі з охорони праці, регулює спеціальне законодавство:

Працівники під час прийняття на роботу повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Аналогічну норму містить пункт 6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Наказ, Положення № 15).

Отже, при прийнятті на роботу працівник проходить інструктаж: спочатку — вступний, потім — первинний.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інший призначений наказом фахівець, який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Порядок інструктажу — згідно з Положенням № 15. Місце проведення — кабінет охорони праці або спеціально обладнане приміщення. Програму вступного інструктажу розробляє служба охорони праці (спеціаліст), а затверджує роботодавець. У програмі розробники враховують особливості виробництва.

Спеціаліст з охорони праці робить запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття та в журналі реєстрації вступних інструктажів з охорони праці. Журнал зберігає служба охорони праці або відповідальний працівник (п. 6.3 Положення № 15).

Первинний інструктаж працівник проходить до початку роботи безпосередньо на робочому місці.

Спеціаліст з охорони праці проводить первинний інструктаж для одного працівника або для групи осіб одного фаху — згідно з інструкціями підприємства та з урахуванням видів робіт, які виконуватимуть нові працівники (п. 6.4 Положення № 15). Відтак він має зробити запис про проведення первинного інструктажу в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (дод. 6 до Наказу № 15).

При проведенні вступного (первинного) інструктажу в журналах зазначають дату його проведення без конкретизації часу.

Змінювати режим роботи працівників, у т. ч. спеціаліста з охорони праці, для проведення інструктажів до початку робочого дня — неправомірно.

Роботи понад установлену тривалість робочого дня є надурочними (ст. 62 КЗпП). Потреба провести вступний (первинний) інструктаж не належить до законних підстав для залучення працівників до надурочних робіт.

До того ж новий режим роботи — це зміна істотних умов праці. Вона можлива при змінах в організації виробництва і праці та потребує попередження працівників за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Коли приймаємо та інструктуємо нових працівників, жодних змін в організації виробництва і праці не відбувається.

Порада. Розробіть локальний акт — Положення про проведення інструктажів. Визначте в ньому час проведення вступного та первинного інструктажу. Наприклад, у день оформлення трудового договору або в перший робочий день до початку виконання обов’язків на робочому місці.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.