Розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати у 2017 році з прикладами

З 1 січня 2017 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, який в котрий раз змінив механізм нарахування заробітної плати. В цій статі нагадаємо основні алгоритми розрахунку заробітної плати у 2017 році та акцентуємо увагу на моментах, які зазнали змін.

Нормативні документи що регулюють розрахунок зарплати у 2017 році

Нагадаємо, що при нарахуванні заробітної плати потрібно керуватися Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР, Постановою КМУ «Про затвердження обчислення Порядку середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 р. № 100 та окремими статтями Кодексу законів про працю.

Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу. Облік відпрацьованого часу, в залежності від умов праці, може вестись в годинах або в днях. Відповідно, й місячні норми робочого часу в Україні встановлюються в годинах та в днях.

Оплата за відпрацьований час складається з основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Нарахування заробітної плати 2017

Основна заробітна плата нараховується виходячи з затверджених посадових окладів відповідно до встановлених норм часу або норм виробітку продукції.

Основна заробітна плата розраховується шляхом множення середньоденної (середньогодинної) зарплати у відповідному місяці на кількість відпрацьованих днів (годин) в цьому місяці. Для визначення середньоденної (середньогодинної) заробітної плати потрібно посадовий оклад працівника розділити на встановлену норму робочого часу.

Працівникам, які перебувають на робочому місці в нічний час (з 22 години вечора до 6 години ранку) встановлюється доплата, розмір якої затверджується колективним договором та не може бути нижче ніж 20% посадового окладу за кожну годину.

Робота в надурочний час, в святкові і неробочі дні оплачується в подвійному розмірі.

Приклади розрахунку заробітної плати

Приклад розрахунку зарплати коли відпрацьовано неповний місяць

Працівнику встановлено посадовий оклад 3300 грн. Згідно табелю обліку робочого часу працівниця відпрацювала 18 днів при нормі робочого часу 20 днів.

Середньоденна заробітна плата становить:

3300,00 грн. : 20 днів = 165,00 грн.

Заробітна плата за місяць складе:

165,00 грн. * 18 днів = 2970,00 грн.

Приклад розрахунку зарплати з почасовою оплатою праці

Працівниця працює з посадовим окладом 3800 грн. з почасовою оплатою праці. При нормі робочого часу 160 годин жінка відпрацювала 148 годин, при цьому було відпрацьовано 24 години в нічний час та 16 годин в святковий. Колективним договором на підприємстві передбачена доплата за роботу в нічні години в розмірі 35%.

 

Визначимо середньогодинну зарплату:

3800,00 грн. : 160 = 23,75 грн.

Основна зарплата за фактично відпрацьований час дорівнює:

23,75 грн. *148 год. = 3515,00 грн.

Доплата за роботу в святковий день:

3800,00 грн. : 160 год. * 16 год. = 380,00 грн.

Доплата за нічні години становить:

3800,00 грн. : 160 год. * 24 год. * 35% = 199,50 грн.

Заробітна плата за місяць буде дорівнювати:

3515,00 грн. + 380,00 грн. + 199,50 грн. = 4094,50 грн.

Як робити обов’язкову доплату до мінімальної заробітної плати у 2017 році

Починаючи з січня поточного року урядовці повернулись до давно забутого поняття мінімальної зарплати. Відтепер мінімальна заробітна плата — це заробітна плата з урахуванням всіх її складових за винятком оплати доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Тож в разі якщо працівнику нараховано менше ніж 3200 грн, потрібно проводити доплату до мінімального розміру.

Приклад. Працівнику нараховано 2900,00 грн. З них:

2100,00 грн. – основна зарплата;

210,00 грн. — доплата за вислугу років;

470,00 грн – за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

120,00 грн. – за роботу в нічний час.

Доплата за роботу в нічний час не враховується в підрахунку, тож працівнику потрібно доплатити до мінімального розміру:

3200,00 грн. – (2100,00 грн. + 210,00 грн. +470,00 грн.) = 420,00 грн.

Тож розмір нарахованого доходу повинен становити:

2900,00 грн + 420,00 грн. = 3320,00 грн.

.

Утримання з заробітної плати у 2017 році

Незважаючи на чисельні пропозиції змінити систему оподаткування заробітної плати, в 2017 році з доходів українців, як і в минулому році, будуть утримувати військовий збір та ПДФО.

Військовий збір

Військовий збір протягом 2017 року повинен утримуватися в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати за усіма видами нарахувань. Виняток становить допомога по вагітності та пологах. З неї військовий збір не утримується.

Податок на доходи фізичних осіб

В 2017 році незалежно від суми нарахованої заробітної плати застосовується єдина ставка ПДФО, розмір якої становить 18%.

Податкова соціальна пільга

Збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн. значно звузило коло робітників, які мають право на податкову соціальну пільгу, адже пункт 169.4.1. Податкового Кодексу, яким визначається розмір заробітної плати до якої застосовується податкова соціальна пільга, залишився без змін. Нагадаємо, ПСП застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Тобто протягом 2017 року граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП становить 2240 грн.

Підпунктом 169.1.1 ПКУ затверджено розмір податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року. В 2017 році звичайний розмір податкової соціальної пільги становитиме 800,00 грн., 150 % ПCП — 1200,00 грн.; 200 % ПCП — 1600,00 грн.

Нарахування на заробітну плату у 2017 році

На заробітну плату нараховується єдиний соціальний внесок. Нагадаємо, що єдина ставка нарахування ЄСВ, що діяла з 01.01.2016 року залишилася незмінною. В 2017 році її розмір дорівнює 22% від нарахованого доходу. Виняток становить заробітна плата, яка нараховується працівникам-інвалідам. Для цієї категорії працюючих ставка встановлена на рівні 8,41%. Пільгами також користуються підприємства УТОГ та УТОС, де працює понад 50 % інвалідів. Для них ставка ЄСВ становить 5,3%.

База для нарахування ЄСВ складається з усіх видів заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах.

Слід зазначити, що розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внескудорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, та станом на 01.01.2017 року дорівнює 40000,00 грн.

Доплата до мінімального страхового платежу з єдиного соціального внеску

Частиною 5 статті 8 ЗУ 2240-VI передбачено, що якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску. Тобто, незалежно від того працює працівник неповний робочий день, на 0,5 ставки, перебував у відпустці без збереження зарплати, чи за інших підстав йому була нарахована зарплата в розмірі менше мінімальної, роботодавець повинен обов’язково сплачувати ЄСВ в мінімальному розмірі:

3200 грн. *22% = 704 грн.

Якщо нараховується заробітна плата особі, що працює за сумісництвом, ставка ЄСВ застосовується до фактично нарахованого доходу незалежно від його розміру.

Приклад розрахунку утримань та нарахувань з заробітної плати 2017

Робітниці за місяць було нараховано 4150,00 грн.

З заробітної плати працівниці потрібно утримати:

Військовий податок:

4150,00 грн. * 1,5% = 62,25 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

4150,00 грн. * 18% = 747,00 грн.

На заробітну плату потрібно нарахувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ):

4530 грн. *22% = 913,00 грн.

Приклад утримань з заробітної плати з застосуванням податкової соціальної пільги

Працівниці за місяць нараховано 3500 грн. Жінка має двох дітей до 18 років та подала до бухгалтерії заяву на застосування ПСП. Граничний доход, який дає право на застосування пільги становить:

2240,00 грн. * 2 (кількість дітей) = 4480 грн., тобто жінка має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 1600,00 грн. (800 грн. * кількість дітей).

Таким чином, податок на доходи фізичних осіб становить:

(3500,00 грн. – 1600,00 грн.)*18% = 342,00 грн.

Військовий збір:

3500,00 грн. * 1,5% = 52,50 грн.

Терміни виплати заробітної плати

Терміни виплати заробітної плати встановлюються колективним договором. Відповідно до статті 115 Кодексу Законів про працю заробітна плата в Україні повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Проміжок між виплатами не може перевищувати 16 днів, а остаточний розрахунок за місяць має відбутися не пізніше ніж за сім днів після його закінчення.

Наприкінці не зайво нагадати, що за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та за порушення термінів виплати заробітної плати, передбачені чималі штрафні санкції –10 розмірів мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.