Соціально-економічне становище України

Соціально-економічне становище України за січень-листопад 2016 року

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)

Населення

 Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 42620,0 тис. осіб. Упродовж січня-жовтня 2016р. чисельність населення зменшилася на 140,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем-жовтнем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні-жовтні 2016р. становила 332,2 тис. осіб, померлих – 479,9 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 337,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,1%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за місяць зріс на 0,1 в.п. і на кінець листопада 2016р. становив 1,3% населення працездатного віку.

Зростання цього показника в листопаді 2016р. зумовлене переважно впливом сезонного фактору на зайнятість працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,3 в.п. і становив 1,8%, у міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,1% населення працездатного віку).

У листопаді 2016р. збільшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Донецької області та м.Києва.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2016р., становила 246,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1873 грн, що на 17,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем зменшилася на 3,8 тис., або на 6,7%, і на кінець місяця становила 53,3 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець листопада 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,8% від загальної кількості заявлених вакансій) і на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (15,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%) і технічних службовців (4,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у цілому по країні збільшилося з 55 осіб на кінець жовтня 2016р. до 63 осіб на кінець листопада.

Доходи населення

 У січні-жовтні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5034 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 23,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-4,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, освіти, на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72,5% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ – 8311 грн, Донецька область – 5970 грн та Київська – 5097 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% від середнього по економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 108,8%.

Упродовж січня-жовтня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,3%, або на 81,3 млн.грн, і на 1 листопада становила 1962,0 млн.грн, що дорівнює 4,5% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2016р.

Натомість, на економічно активних підприємствах упродовж січня–жовтня 2016р. заборгованість перед працівниками зменшилася на 0,9% (на 12,0 млн.грн) і на 1 листопада становила 1290,7 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у добуванні кам’яного та бурого вугілля (на 63,1 млн.грн), водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 51,7 млн.грн), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,4 млн.грн).

Зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у 14 регіонах країни, при цьому найвагоміше – у Луганській (на 45,2 млн.грн), Одеській (на 28,6 млн.грн) та Донецькій (на 18,9 млн.грн) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 листопада 2016р. становила 148,2 тис. осіб, або 1,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників підприємства заборгували в середньому 8712 грн, що більш ніж в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за жовтень 2016р.

Соціальний захист

У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5638,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 3907,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 1730,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні-жовтні 2016р. становила 3214,0 млн.грн (у січні–вересні – 2724,5 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 1953,2 млн.грн, у сільській місцевості – 1260,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016р. становив 566,8 грн (у вересні – 124,4 грн).

Крім того, 653,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 135,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 517,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у жовтні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2000,3 грн (у вересні – 1914,2 грн).

У січні–жовтні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 776,5 млн.грн (у січні-вересні – 711,3 млн.грн).

У жовтні 2016р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, 3,6 млрд.грн (56,9% нарахованих за цей період сум).

На кінець жовтня 2016р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 6,1 млрд.грн, за газопостачання – 3,0 млрд.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,7 млрд.грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд.грн, за електроенергію – 3,2 млрд.грн.

Правопорушення (за даними Генеральної прокуратури України)

За повідомленням прокуратури, протягом січня-листопада 2016р. обліковано 584,8 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 67,7% становили злочини проти власності, 8,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти громадської безпеки, 1,7% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня-листопада 2016р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 1822, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2242, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 359.

Кількість випадків крадіжок становила 304,8 тис., шахрайств – 46 тис., грабежів – 25,6 тис., розбоїв – 3,6 тис., хабарництва – 2,1 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 566 осіб, які скоїли злочин у складі 126 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 126 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні-листопаді 2016р. становила 437,1 тис. осіб, із числа яких 164,5 тис. – жінки, 27,2 тис. – особи похилого віку та інваліди1 і 2 груп, 4,8 тис. – неповнолітні та 2,4 тис. – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,2%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 39,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території країни постраждало 12,7 тис. осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 6,7 тис. осіб, із числа яких 32,7% було умисно вбито; 34,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 90,7 тис., з них жінки – 10,9 тис., неповнолітні – 3,8 тис. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65%, безробітних – 11,6%.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-листопаді 2016р. становив 111,4% (у відповідному періоді попереднього року – 142,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,7%. Найбільше (на 22,7–8,5%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових. На 5,2–2,5% подорожчали хліб, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 33,3%) знизилися ціни на овочі; на 11,1–2,8% подешевшали яйця, сало, рис, фрукти та цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 47,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на опалення в 1,9 раза, гарячу воду в 1,8 раза, електроенергію в 1,6 раза, природний газ на 42,0%, водопостачання на 41,2%, каналізацію на 27,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,5%, зокрема, амбулаторні послуги подорожчали на 10,7%, послуги лікарень – на 8,6%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 6,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 10,6% головним чином через подорожчання палива та мастил на 18,8%, а також транспортних послуг на 4,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–листопаді 2016р. становив 131,5% (у відповідному періоді попереднього року – 125,0%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів ціни підвищилися на 63,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 52,0%, переробній промисловості – на 19,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-жовтні 2016р. становив 107,6% (у відповідному періоді попереднього року – 122,1%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано підвищення цін на 8,7%, будівель – на  7,1%.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за січень-вересень 2016р. є позитивним і становить 82,0 млрд.грн прибутків (за аналогічний період минулого року цей показник був негативним і становив 183,9 млрд.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 67,2%, отримано 270,5 млрд.грн прибутку, що на 16,0% більше, ніж за січень–вересень 2015 року.

Частка збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом 2015р. зменшилась на 7,0 в.п. і становила 32,8%. Ними допущено 188,5 млрд.грн збитків, що у 2,2 раза менше, ніж за січень–вересень 2015р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном (47,7%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (40,4%); тимчасове розміщування й організація харчування (37,6%); інформація та телекомунікації (35,5%); промисловість (34,3%); будівництво (33,6%).

Промисловість

У січні-листопаді 2016р. порівняно з січнем-листопадом 2015р. індекс промислової продукції становив 102,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,4%, зокрема, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3%, металевих руд – на 2,3%. Водночас у добуванні кам’яного та бурого вугілля обсяги продукції збільшилися на 5,3%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 6,2%. За 11 місяців 2016р. видобуто 17,9 млрд.м3 природного газу, 1,5 млн.т сирої нафти, випущено (видобуто) 57,3 млн.т концентратів залізорудних неагломерованих, 26,9 млн.т кам’яного вугілля.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,7%, зокрема, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів 3%, олії та тваринних жирів – 13,6%, цукру – 24,5%, тютюнових виробів – 4,4%. При цьому випуск продукції зменшився у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 2,7%, молочних продуктів – на 2,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,9%, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 1,3%, напоїв – на 3,5%. За січень–листопад 2016р. вироблено 53,2 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого великої рогатої худоби, 231 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 665 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 212 тис.т виробів ковбасних, 133 тис.т овочів консервованих натуральних, 21,8 тис.т овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та інших їстівних частин рослин, приготовлених чи консервованих з доданням оцту чи оцтової кислоти, 3,8 млн.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 853 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 94,4 тис.т масла вершкового, 64,1 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 103 тис.т сирів жирних, 1,6 млн.т цукру білого кристалічного бурякового, 2,3 млн.дал коньяку, бренді, 14,7 млн.дал горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, 167 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 109 млн.дал напоїв безалкогольних, 89,3 млрд.шт сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – 104,3%, виробництві одягу – 99,2%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 100,8%. З початку 2016р. вироблено 80,3 млн.м2 тканин вовняних, бавовняних, з ниток синтетичних та штучних, 2,6 млн. костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих, 78,7 млн. пар колготок, панчіх, шкарпеток та виробів панчішно-шкарпеткових інших, трикотажних машинного та ручного в’язання, 20,2 млн. пар взуття.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,4%, зокрема, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – на 4,1%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – на 6,2%. Водночас у виробництві паперу та паперових виробів обсяги продукції зменшилися на 1,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст промислової продукції становив 8,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,6%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 105,1%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – 113,8%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 94,4%. За 11 місяців 2016р. виготовлено 8,6 млн.дал спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об.%, 1,6 млн.т N аміаку безводного, 59,8 тис.т фарб та лаків на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі, 13,7 тис.т мила та подібних речовин і засобів поверхнево-активних органічних, 173 тис.т засобів мийних та засобів для чищення, 4,5 тис.т засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 4,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 106,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 6,4%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 7,6%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,9%, готових металевих виробів – на 7,1%. Поряд із цим у виробництві труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі випуск продукції зменшився на 3,9%, дорогоцінних та інших кольорових металів – на 8,7%. У січні–листопаді 2016р. виплавлено 21,6 млн.т чавуну переробного і дзеркального у чушках, болванках чи формах первинних інших, 22,2 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 12,2 млн.т прокату готового чорних металів, 891 тис.т труб та трубок, профілів порожнистих, зі сталі.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 101,2%, у т.ч. у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 125,3%, електричного устатковання – 100,3%, машин і устатковання загального призначення – 88,4%, для сільського та лісового господарства – 115,4%, металургії – 110,3% та для добувної промисловості та будівництва – 106,0%, виробництві інших машин і устатковання загального призначення – 115,0%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 100,3%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 95,7%. З початку 2016р. вироблено 333 тис. машин пральних та машин для сушіння одягу, побутових, 4397 тракторів для сільського та лісового господарства, 940 верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, 4536 валків до прокатних станів, 410 засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб, 375 автомобілів вантажних, 21 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,8%. За 11 місяців 2016р. вироблено 147,1 млрд. кВт·год електроенергії, у т.ч. атомними електростанціями – 72,7 млрд. кВт·год, тепловими – 64,7 млрд. кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні-листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 102,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,0%, у господарствах населення – 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 105,3%, продукції тваринництва – 97,1%.

Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 8,1 млн.га (на 3,8%, більше, ніж торік), у т.ч. зернові на зерно –  7,2 млн.га (на 0,7% більше), ріпак озимий на зерно – 0,9 млн.га (на 37,2% більше).

За січень-листопад 2016р. реалізовано на забій 2,9 млн.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% більше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 9,7 млн.т молока (на 2,3% менше) та 14,1 млрд.шт яєць (на 10,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 36%, 74% та 48%.

За розрахунками, на 1 грудня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,9 млн. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 грудня 2015р.), у т.ч. корів – 2,1 млн. (на 3,9% менше),свиней – 7,1 млн. (на 5,5% менше), овець і кіз – 1,5 млн. (на 2,9% менше), птиці всіх видів – 213,2 млн. голів (на 4,1% менше). У господарствах населення утримувалось 68,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,2%; свиней – 48,4%, овець і кіз – 87,0%, птиці всіх видів – 48,3%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції (включаючи передану на переробку на своїх потужностях та давальницьку сировину) у січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 8,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,6%, продукції тваринництва – збільшився на 6,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 9,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,2%, тваринництва – на 0,7%. У листопаді порівняно з жовтнем 2016р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 2,2%, у т.ч. рослинництва – на 2,7%, тваринництва – на 1,1%.

 На 1 грудня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробки зернових та зернобобових культур, було в наявності 28,4 млн.т зерна (на 7,8% менше проти 1 грудня 2015р.), у т.ч. 10,1 млн.т пшениці, 2,4 млн.т ячменю, 14,6 млн.т кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 16,3 млн.т зерна (на 11,3% менше), у т.ч. 6,0 млн.т пшениці, 1,5 млн.т ячменю, 7,8 млн.т кукурудзи, 0,1 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 12,1 млн.т зерна (на 2,7% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 7,6 млн.т (на 11,0% більше, ніж на 1 грудня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 4,2 млн.т (на 0,3% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 3,4 млн.т (на 27,6% більше, ніж торік).

Будівництво

У січні-листопаді 2016р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 59,3 млрд.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 114,1%.

Будівництво будівель зросло на 16,1%, у т.ч. житлових та нежитлових – на 13,0% та 19,6% відповідно, інженерних споруд – на 11,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 81,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,9% та 8,4% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м.Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (69,0%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень-жовтень 2016р. експорт товарів становив 29113,2 млн.дол. США, імпорт – 31202,0 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2015р. експорт скоротився на 7,9% (на 2509,0 млн.дол.), імпорт – на 0,1% (на 23,1 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2088,8 млн.дол. (за 10 місяців 2015р. позитивне – 397,1 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем­-жовтнем 2015р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 10869,7 млн.дол., або 37,3% від загального обсягу експорту (за 10 місяців 2015р. – 10613,5 млн.дол., або 33,6%), та збільшився порівняно з 10 місяцями 2015р. на 256,2 млн.дол., або на 2,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 17,2%, Індії – на 14,7%, Нідерландів – на 10,1%, Польщі – на 6,2%, Єгипту – на 5,3%, Німеччини – на 4,2%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації – на 28,5%, Туреччини – на 26,5%, Китаю – на 25,3%, Італії – на 3,4%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, пластмас, полімерних матеріалів, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13668,1 млн.дол., або 43,8% від загального обсягу (за 10 місяців 2015р. – відповідно 12665,0 млн.дол. та 40,6%), та збільшився проти січня–жовтня 2015р. на 1003,1 млн.дол., або на 7,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем–жовтнем 2015р. імпорт товарів збільшився із Франції на 58,8%, Італії – на 43,9%, Туреччини – на 32,5%, Китаю – на 21,8%, США – на 14,8%, Білорусі – на 12,0%,Польщі – на 11,8%, Німеччини – на 3,1%, зменшився з Російської Федерації на 36,5%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні-листопаді 2016 р. становив 1336,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–листопадом 2015р. збільшився на 4,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) в січні–листопаді 2016р. становив 1042,6 млрд.грн, що на 3,7% більше від обсягу січня–листопада 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–листопаді 2016р. становив 492 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 4,3% більше від обсягу січня–листопада 2015р.

Транспорт

У січні-листопаді 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 294,0 млрд.ткм, або 102,1% від обсягу січня-листопада 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 568,8 млн.т вантажів, що становить 104,1% від обсягу січня-листопада 2015р.

У січні-листопаді 2016р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 267,6 млн.т вантажів, що на 0,5% менше, ніж у січні–листопаді 2015р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 14,2%, брухту чорних металів – на 14,0%, будівельних матеріалів – на 14,0%, залізної та марганцевої руди – на 7,8%, кам’яного вугілля – на 2,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 0,4%. Разом з цим перевезення цементу збільшилося на 6,0%, коксу – на 6,5%, чорних металів – на 9,3%, зерна та продуктів перемелу – на 9,4%, нафти і нафтопродуктів – на 24,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 34,2 млрд.ткм, який зріс на 9,5% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 152,3 млн.т вантажів, що на 13,9% більше, ніж за січень–листопад 2015р.

Водним транспортом за січень-листопад 2016р. перевезено вантажів у обсязі 6,3 млн.т, що на 4,9% більше, ніж за січень–листопад 2015р. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 47,7%. Порівняно із січнем-листопадом 2015р. обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 3,2%.

Магістральними трубопроводами у січні-листопаді 2016р. транспортовано 94,8 млн.т вантажів, що на 8,9% більше, ніж за січень-листопад 2015р. Перекачка газу зросла на 13,6%. Разом із цим перекачка нафти скоротилася на 11,0%, аміаку – на 1,2%. Транзит газу збільшився на 22,3%, нафти та аміаку зменшився відповідно на 10,7% та на 1,5%.

У січні–листопаді 2016р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 205,0 млн.ткм, що на 9,6% більше січня-листопада 2015р. Авіаційним транспортом перевезено 67,9 тис.т вантажів, що на 10,9% більше, ніж за січень–листопад 2015р.

У січні–листопаді 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 93,5 млрд.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4436,6 млн. пасажирів, що становить відповідно 104,7% та 93,6% від обсягу січня-листопада 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем-листопадом 2015р. зменшилися на 0,2%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,9 млрд. пасажирів, що на 10,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні-листопаді 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 21,5%. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 21,4%. Авіаційним транспортом перевезено 7,6 млн. пасажирів, що на 29,1% більше, ніж за січень–листопад 2015р. Міським електротранспортом перевезено 2,2 млрд. пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за січень–листопад 2015р.

Tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.