Створення в установі комісії із соціального страхування – особливості документального оформлення

Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Враховуючи специфіку організаційних моментів, виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звертає увагу новостворених підприємств, установ, організацій на особливості документального оформлення заснування комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування. Перш за все слід зазначити, що комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) та діє на кожному підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності й господарювання в місячний строк після державної реєстрації.  Страховий актив виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі – Положення). Відповідно до п. 1.4 Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. До складу комісії із соціального страхування входять представники адміністрації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, що представляють інтереси застрахованих осіб), які делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб в організації. Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін (обмежень щодо мінімальної чи максимальної кількості членів комісії законодавством не встановлено). Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням.  

ЗРАЗОК НАКАЗУ   ________________________________________________________________________ (найменування організації, підприємства, установи)   НАКАЗ від “_______”_____ 20__  р.  № ___       Про делегування представників від роботодавця до складу комісії із соціального страхування Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 та, враховуючи спільне з профспілковим комітетом рішення щодо створення комісії із соціального страхування у складі шести осіб із рівним представництвом від кожної сторони, терміном на ___________років, НАКАЗУЮ:          Делегувати представників від роботодавця до складу комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування___________________________ (ПІП делегованих, посада) М.П.           Директор                         ______________                       _______________                                                            (підпис)                                       (ПІП)      Рішення про делегування представників від застрахованих осіб до комісії із соціального страхування оформлюється постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу  профспілкових організацій) або  відповідним  рішенням  іншого  уповноваженого  органу, який  представляє інтереси застрахованих осіб.    

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ (ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ) _____________________________________________________________________________ (найменування організації, підприємства, установи)                                                  ПРОТОКОЛ   від “______”____________ 20____ р.                                                            №_____   засідання профспілкового комітету (загальних зборів трудового колективу) ________________________________ (назва підприємства)   Присутні:   1) __________________________; 2) __________________________; 3) _________________________…                                                              Порядок денний: 1.  Про делегування представників від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування.  

СЛУХАЛИ: __________________________про делегування представників (ПІП) від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ___________років. ВИСТУПИЛИ: __________________________запропонував(ла) делегувати від                                             (ПІП) сторони застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ___________ років: ________________________________________. (ПІП, посади делегованих) ГОЛОСУВАЛИ. Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.

 Рішення прийнято.  

 ПОСТАНОВИЛИ:          Делегувати від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ________ років _______________________.                                                                            (ПІП, посади делегованих)   Голова  зборів:                                ______________                       _______________ (голова профспілкового комітету)                                                      (ПІП)   Секретар:                                         ______________                      ________________                                                                                                                   (ПІП)

 

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень (довготривала хвороба, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, звільнення), сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії, оформивши заміну  наказом роботодавця чи постановою профспілкового комітету (дивлячись з якої сторони проводиться делегування). По закінченню строку повноважень членів комісії із соціального страхування керівник підприємства має видати наказ, яким затвердити новий перелік працівників, що представлятимуть сторону роботодавця у складі комісії із соціального страхування. У свою чергу рішенням виборного органу профспілкової організації чи загальними зборами трудового колективу затверджується новий склад представників застрахованих осіб. Відповідно до п. 1.4 Положення при чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.  

 

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ _____________________________________________________________________________ (найменування організації, підприємства, установи)

ПРОТОКОЛ   від “______”____________ 20____ р.                                                               №_____   загальних зборів трудового колективу ________________________________ (назва підприємства)   Присутні:   1) __________________________; 2) __________________________; 3) _________________________… Порядок денний:

  1. Про обранняуповноваженого із соціального страхування.

  СЛУХАЛИ: __________________________про обрання уповноваженого із (ПІП, посада) загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25. ВИСТУПИЛИ: __________________________запропонував(ла) обрати                                              (ПІП) уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років _________________________________________ (ПІП, посада)

ГОЛОСУВАЛИ. Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.

 Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років _____________________________.                                                                                      (ПІП, посада) Голова  зборів:                                ______________                       _______________                                                                                                                 (ПІП) Секретар:                                         ______________                      ________________                                                                                                                  (ПІП)

Основною формою діяльності комісії є засідання, які повинні проводитись відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Уповноважений із соціального страхування всі рішення приймає самостійно по мірі надходження відповідних звернень застрахованих осіб. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства обов’язково оформлюються протоколом встановленого зразка в день їх прийняття. На першому засіданні відкритим голосуванням обирається голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітнароботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її роботу в установленому порядку перевіряють органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зразки протоколів комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) про призначення, відмову в призначенні (припинення виплати) матеріального забезпечення є в додатках до Положення.  Від належної організації роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування залежить впорядкованісь та результативність її діяльності, а отже  правомірне та своєчасне призначення працівникам підприємства (застрахованим особам) матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.