Загальні положення

ponlogo1Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України — добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через положення, соціальний та майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в закладах освіти, органах управління, організаціях галузі освіти незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут. Більш детально …