Загальні положення

ponlogo1Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України — добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через положення, соціальний та майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в закладах освіти, органах управління, організаціях галузі освіти незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут.

Вона діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу Законів про працю України і інших нормативно-правових актів на основі Статуту.

Профорганізатор, нарівні з профкомом, має право юридичної особи (ст.16 Закону про профспілки).

Кількісний склад профкому визначається зборами. Із складу профкому обирається голова профкому, його заступник. Серед членів профкому розподіляються обов’язки, визначаються конкретні напрямки роботи, формуються при профкомі та при профорганізаторі громадські комісії за напрямками роботи з членів профкому та профспілкового активу з числа членів профспілки (п.40 Статуту).

Кількість комісій, їх чисельність та персональний склад визначається профкомом, затверджується зборами.

При профкомі, профорганізаторі створюються, як правило, такі комісії:

  • по оргмасовій роботі;
  •  по соціальному захисту;
  • по житлово-побутовій роботі;
  •  по охороні праці;
  •  по культурно-масовій роботі та ін.;

На засіданні профкому при комісії соцзахисту затверджується громадський інспектор з правових питань.

Комісії профкому формуються на час його повноважень, їх склад затверджується на засідання ПК або профспілкових зборах.

Робота профспілкової організації і постійно діючих комісій планується на календарний рік.

При формуванні плану необхідно виходити з заходів по виконанню критичних зауважень і пропозицій, висловлених на звітньо-виборних та інших зборах. План роботи профспілкової організації затверджується на засіданні профкому, а плани роботи комісії на їх засіданні.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  про  мандатну комісію міської профспілкової організації працівників освіти і науки України міста Кропивницького.

ПОЛОЖЕННЯ  про Міську профспілкову організацію працівників освіти і науки України міста Кропивницького.

ПОЛОЖЕННЯ про ревізійну комісію міської профспілкової організації працівників освіти і науки України міста Кропивницького.

ПОЛОЖЕННЯ про СТАТУС ЧЛЕНА МІСЬККОМУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.