Сертифікація педагогічних працівників — тепер офіційно

Про сертифікацію педагогічних працівників можна впевнено говорити як про явище найближчого майбутнього… У новому Законі про освіту сертифікації присвячена стаття 51. У її першій частині розтлумачено: сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Слід іще очікувати Положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке: розробить МОН України затвердить КМУ. Більш детально …