Сертифікація педагогічних працівників — тепер офіційно

Про сертифікацію педагогічних працівників можна впевнено говорити як про явище найближчого майбутнього… У новому Законі про освіту сертифікації присвячена стаття 51. У її першій частині розтлумачено: сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Слід іще очікувати Положення про сертифікацію педагогічних працівників, яке: розробить МОН України затвердить КМУ.

Оглянувши норми Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, складімо два «портрети». Портрет сертифікації: є добровільною процедурою — настає лише з ініціативи педагогічного працівника належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти (як і атестація педагогічних працівників) сформована і забезпечувана МОН України здійснювана спеціально уповноваженими державою установами означує сертифікатом кожного педагога, який успішно її пройшов .

Строк дії сертифіката — 3 роки.

Портрет сертифікованого вчителя:

 Отримує доплату 20% ставки заробітної плати (ч. 5 ст. 61)

 Впроваджує та поширює:

 – методики компетентнісного навчання

 – нові освітні технології

 Може брати участь у:

 – інституційному аудиті інших закладів освіти

 – розробленні й акредитації освітніх програм

 – інших процедурах та заходах, пов’язаних із забезпеченням якості й упровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

 Зауважте! Частина 5 статті 61 набирає чинності не разом із новим Законом про освіту. У його Прикінцевих та перехідних положеннях визначена дата — «з 1 січня 2019 року».

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.