Колективний договір (угода)

Колективний договір (угода)

між управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградським обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

  1. Загальні положення

1.1. Угода на 2016-2020 роки між управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації – структурним підрозділом Кіровоградської   облдержадміністрації,   який     підзвітний     та підконтрольний голові обласної державної адміністрації і Міністерству освіти і науки України та обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладена відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди» , «Про соціальний діалог в Україні» та «Про освіту», Генеральної та Галузевої угод, Кодексу законів про працю, інших законів України та нормативно -правових актів.

1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі освіти і науки та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, інших осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах (далі – осіб, які навчаються) та власників (уповноважених ними органів).

1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти (в тому числі на тих, які прийняті на роботу з випробувальним терміном, на працівників профспілкових органів, що працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, які входять до галузевої профспілки, а також осіб, які навчаються) і перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективними договорами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й  доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої угоди, застосовуються без внесення змін до Угоди. За необхідності зміни та доповнення або припинення дії Угоди можуть вноситися після переговорів Сторін у такому порядку:

  • одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;
  • у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;
  •  після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.8. Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів та закладів освіти.

1.9. Комітети профспілки забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.

1.10. Додатки до Угоди є її невід’ємною частиною.

Повна інформація тут oblasna-ugoda (1Мб, pdf) 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.