Відсутній колективний договір. Це порушення?

За результатами інспекційного відвідування інспектор складе акт, а якщо виявить порушення законодавства про працю — припис про їх усунення (п. 19 Порядку державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295).

В акті інспектор зазначає всі факти, встановлені під час перевірки.

Якщо на підприємстві немає колдоговору, інспектор зауважить це в акті та внесе пропозиції щодо виявлення ініціативи стосовно початку колективних переговорів. Підстави для внесення припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю у такій ситуації відсутні.

Інспектор праці не наділений повноваженнями вимагати від роботодавця або колективу ведення колективних переговорів та укладання колективного договору. Проте, якщо в інспектора є достатньо підстав вважати, що роботодавець створює перешкоди у веденні колективних переговорів або відмовляє колективу в укладанні колективного договору (наприклад, є подання профспілкової організації або уповноваженого представника трудового колективу щодо проведення колективних переговорів), інспектор зобов’язаний вжити заходів щодо усунення порушень законодавства та притягнення до адміністративної відповідальності винних посадових осіб (ст. 41-1 КУпАП). Штрафних санкцій не уникнути й підприємству (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.