Жінка у відпустці по догляду за дитиною має право на отримання лікарняного у випадку хвороби дитини

dc12image001Статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного із зазначених цією статтею випадків зокрема, догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною.

Пунктами 5,6 статті 22 зазначено:

– допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом;

– допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, передбачено у яких випадках видається листок непрацездатності якщо дитина захворіла.

Коли під час перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до 3 років дитина захворіла, лікарі не мають підстав для видачі листка непрацездатності.

Пунктом 3.11. Інструкції зазначено,що якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи.

Під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка має право, згідно з частиною восьмою статті 179 КЗпП України працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та використала право працювати на умовах неповного робочого дні (тижня), має право на оплату листка непрацездатності якщо вона захворіла на загальних підставах.

За виконання роботи вона отримує заробітну плату і як застрахована особа сплачує єдиний внесок, оскільки під час відпустки знаходиться в трудових відносинах з роботодавцем та має право на отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.