Захист людини праці через колективний договір: досвід, проблеми, перспективи

Напрями дієвого соціально-економічного захисту прав спілчан вимагає від профспілкових структур усіх рівнів солідарності і єдності, результативності захисних функцій, вдосконалення організаційної побудови й фінансового зміцнення, здійснення конкретних кроків для свого оновлення. Саме такі питання стали предметом обговорення на круглому столі «Шляхи вдосконалення роботи первинної профспілкової організації. Практичний досвід захисту працівників через колективний договір», що відбувся 15 червня 2017 року у Києві.

У виступах Голови Федерації профспілок України Григорія Осового, його заступників, представників профспілок різних рівнів, галузей та регіонів зазначалось: самим профспілкам належить здійснити справжню реформу з провадження ідеології сучасного профспілкового руху, основою якого є самоорганізація людей праці для захисту своїх прав та усвідомленого членства в профспілці. Працівникам важливіше показати навіть не те, що вони додатково отримають, будучи членами профспілки, а те, що вони втрачають, залишаючись неорганізованими.

Учасники круглого столу наголошували, що первинні профспілкові організації перебувають на передньому краї захисту прав найманих працівників та активно шукають нові форми й методи своєї роботи в умовах жорсткого наступу на права працівників, зниження їх життєвого рівня через зростання цін і тарифів на комунальні послуги, порушення роботодавцем трудових прав працівників та утиск прав профспілок.

За роки незалежності відбулися кардинальні зміни в структурі галузей господарства держави, утворилися нові організаційні форми господарювання, транснаціональні кампанії руйнують усталені трудові відносини, зростає трудова міграція та число працівників, зайнятих на умовах аутсорсингу (використання запозиченої праці). Але профспілки ще не стали тим суспільним інститутом, на який переважно покладаються громадяни в пошуках захисту своїх прав та інтересів.

У виступах підкреслювалось: вкрай актуальною є для первинних профспілкових організацій повсякденна організаційна робота, активний пошук резервів збільшення профспілкового членства, насамперед через залучення в профспілкові лави молоді.

Профспілки, хоч і не без труднощів, набувають притаманних їм функцій здійснення представництва, захисту прав та інтересів найманих працівників, виступають проти спроб утиску профспілкових прав і свобод, розбудовують громадянське суспільство.

Після обговорення актуальних питань захисту людини праці через колективний договір, учасники круглого столу ухвалили Рекомендації, у яких зокрема зазначається, що найголовнішими завданнями для профкомів первинних профспілкових організацій в нинішніх умовах є:

– формування у членів профспілок усвідомленого профспілкового членства, активної позиції щодо захисту своїх прав;

– залучення до профспілки усіх працюючих на підприємстві, в установі, організації;

– організація систематичного навчання членів профспілки, їх інформування про діяльність профкому та вищих профспілкових органів; формування позитивного корпоративного іміджу профспілки;

– інформатизація та пропаганда профспілкової діяльності; розроблення систем переваг профспілкового членства на підприємстві, в установі, організації, у т.ч. через передбачення їх в колективному договорі;

– налагодження соціального діалогу з роботодавцем задля покращення соціально-економічного становища працівників, створення здорового морально-психологічного клімату в колективі.

Учасники круглого столу закликали усі профспілкові структури до єдності, солідарності, згуртованості заради головної мети своєї діяльності – захисту прав працюючої людини.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.