Держконтроль за дотриманням законодавства про працю пропонують здійснювати за новим порядком

У 2017 році інспекторам праці пропонується надати повноваження здійснювати інспекційні відвідування та невиїзне інспектування юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, а також суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Метою перевірок є державний контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідні положення містить оприлюднений проект постанови Кабміну «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблений у зв’язку із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 № 1774-VIII.

Проектом постанови пропонується затвердити: Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість; Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість; Методичні рекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування»; Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Згідно з проектом постанови інспекторами праці є посадові особи Держпраці, її територіальних органів, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад. Повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням встановленого зразка, яке видається Держпраці.

Інспекційні відвідування проводитиметься:

– за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення;

– за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушені правила оформлення трудових відносин;

– за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;

– за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

– за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені під час виконання ними контрольних повноважень ознаки порушення законодавства про працю та зайнятість населення;

– за інформацією Держстату і його територіальних органів (про наявність заборгованості з виплати зарплати), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 і 20 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), Державної служби зайнятості (про порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), ПФУ і його територіальних органів (щодо оплати праці).

Тривалість перевірок не може перевищувати 10 робочих днів, для об’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – 2 робочих днів. 

Строк перевірки може бути продовжено у разі обґрунтованої пропозиції інспектора праці.

Інспектори праці (за наявності службового посвідчення) мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення та у будь-який час доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

► самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;

► знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами і документами, ведення яких передбачене законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства й отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або виписки;

► ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування питання, що стосуються законодавства про працю і зайнятість населення, отримувати усні або письмові пояснення;

► залучати працівників правоохоронних органів;

►  на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

► фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

► отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимоги інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи виписок з документів, пояснень, доступу до приміщень, організацію робочого місця, висунуті в межах повноважень, є обов’язковими для виконання.

Роботодавці мають право не допустити інспектора праці до перевірки тільки у разі відсутності у нього службового посвідчення, 

За наявності порушень законодавства про працю та зайнятість населення, зафіксованих актом інспекційного відвідування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів про притягнення винного до відповідальності.

Завантажити проект постанови proekt-drsu.pdf [1,58 Mb]
Переглянути документ онлайн

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.