Головам первинних профспілкових організацій

Кіровоградська міська організація профспілки працівників освіти і науки України надає роз’яснення  щодо процедури вступу та виходу з профспілки та порядку відрахування членських профвнесків до міському профспілки.

Ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору в терміни визначені цим договором.

Згідно ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: «Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об’єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки…».

П. 9 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України передбачено, що вступ у Профспілку і вихід з неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до первинної профспілкової організації і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

Детальна інформація тут головам ППО щодо членства

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.