Зміни в пенсійному законодавстві щодо педагогічних працівників

coverЗмінами, внесеними до Закону України «Про пенсійне забез­печення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ [даліЗакон 1788], що набу­ли чинності 01.01.2016 у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII [далі — Закон № 911], встановлено пенсійний вік, зо­крема й педагогічним та медичним працівникам.

Відповідно до змін, внесених до пункту «є» статті 55 Зако­ну № 1788, працівники освіти, охорони здоров’я після досягнення 55 років і за наявності необхідної кількості спеціального стажу робо­ти за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Ка­бінетом Міністрів України, мають право на пенсію за вислугу років.

657

До набрання чинності Законом № 911 педагогічні працівники ви­ходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку за таких умов: наявність необхідного спеціального стажу роботи; звільнення з посади, яка давала право на пенсію за вислугу років. Відтепер педагогічним працівникам незалежно від статі встанов­лено єдиний вік виходу на пенсію за вислугу років, що поступово збільшиться.

Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 01.01.2016 вже мали спеці­альний стаж на відповідних посадах станом на:

01.04.2015 —25 р.;

31.12.2015 —25 р. 6 міс.

Розглянемо, як визначати це право, на конкретному прикладі.

Приклад обчислення права працівника на пенсію за вислугу років

67585

Пенсії за вислугу років призначатимуть при досягненні пенсій¬ного віку та за наявності спеціального стажу роботи

 Припустимо, педагогічний працівник, який народився 21.02.1969, має спеціальний стаж роботи на посадах, що дають право на пен­сію за вислугу років, — 25 р. станом на 01.04.2015. У цьому разі він у будь-який момент може скористатися своїм правом вихо­ду на пенсію, звільнившись із посади, яка дає право на пенсію за вислугу років. Отже, для виходу на пенсію за вислугу років не по­трібно буде чекати віку 53 p., як встановлено у зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 911. Таке саме право матиме педагогічний працівник зі спеціальним стажем 25 р. і 6 міс. станом на 31.12.2015.

Спеціальний стаж обчислюють за даними трудової книжки. Якщо ж із записів трудової книжки неможливо зробити відповідний висновок, то до територіального органу Пенсійного фонду Украї­ни додатково надають уточнювальну довідку навчального закладу. Також для розв’язання цього питання можуть бути проаналізовані інші документи (положення про навчальний заклад, статут, штатні розписи тощо).

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зарахування до спеціального стажу роботи пе­ріоду навчання в педагогічних навчальних закладах чинним пен­сійним законодавством не передбачено.

 Розмір пенсії за вислугу років визначають за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV. Під час обчислення розміру такої пенсії за­стосовують той самий алгоритм, за яким визначають розмір пенсії за віком. Причому пенсію за вислугу років, зокрема призначену при досягненні пенсійного віку, призначають лише при звільненні з ро­боти за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.