Міський конкурс на кращу первинну профспілкову організацію

konkursПОЛОЖЕННЯ  

про міський огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію

І. Загальні положення

1.1. Огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію (далі – огляд-конкурс) проводиться за рішенням президії міськкому профспілки.

1.2. Міський комітет профспілки надає допомогу первинним профспілковим організаціям закладів освіти у проведенні огляду-конкурсу через засоби масової інформації, забезпечує його гласність, підбиває підсумки його проведення на своїх засіданнях.

ІІ. Мета огляду-конкурсу

2.1. Огляд-конкурс проводиться з метою активізації діяльності первинних профспілкових організацій закладів освіти міста, їх лідерів та членів виборних профспілкових органів в питаннях забезпечення належного рівня організаторської роботи, спрямованої на захист трудових і соціально-економічних прав та духовних інтересів працюючих, посилення мотивації профспілкового членства, поширення досвіду роботи первинних профорганізацій, надання необхідної практичної допомоги профспілковим лідерам та активу.

ІІІ. Терміни проведення огляду-конкурсу

3.1. І-й етап – вивчення роботи та визначення кращих первинних профорганізацій на міському рівні, до якого долучаються всі члени виборних профспілкових органів міської організації.

березень-травень 2016 року

3.2. ІІ-й етап – обласний рівень; визначення кращих первинних профорганізацій та профспілкових лідерів за поданням міського комітету профспілки. серпень-вересень 2016 року

ІV. Критерії визначення переможців

Оцінка роботи профорганізацій, які беруть участь в огляді-конкурсі,

здійснюється за бальною системою. Найвища оцінка – 10 балів.

  1. Підведення підсумків огляду-конкурсу

5.1. Міський комітет профспілки розглядає на засіданні президії та оцінює проведену первинними профорганізаціями роботу і визначає кращі первинні організації, кращих лідерів первинних організацій.

Інформацію про проведену роботу та подання на відзначення кращих первинних профорганізацій і матеріали для публікацій у ЗМІ про участь в обласному огляді-конкурсі надсилають до 25 серпня 2016 року в обком профспілки.

Матеріали з досвіду роботи кращих первинних профорганізацій публікуються у газетах «Освіта», «Профспілкові вісті», «Кіровоградська правда» і ін.

VІ. Нагородження переможців

7.1. Первинна профорганізація, яка посіла І місце в міському огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 500 грн., а також представляється до нагородження Грамотою міськкому профспілки.

7.2. Первинна профорганізація, яка посіла ІІ місце  в міському огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 350 грн., а також представляється до нагородження Грамотою міськкому профспілки.

7.3. Первинна профорганізація, яка посіла ІІІ місце  в міському огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 300 грн.

7.4. До нагородження Грамотами та відзнаками міськкому профспілки представляються окремі профспілкові лідери.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.