Міністерство освіти і науки надало рекомендації, як виставляти оцінки та як учителям планувати роботу.

Як виставляти оцінки?

– Тематична оцінка: мають враховуватись всі види навчальної діяльності учня протягом вивчення теми. Але проведення окремої тематичної атестації при цьому оцінюванні не передбачається.

– Семестрове оцінювання: здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому треба враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня з даного предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту, уміння застосовувати знання тощо.

– Річне оцінювання: здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Ця оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Мають враховуватись динаміка навчальних досягнень учня з даного предмету протягом року, важливість тем, які вивчались у І і ІІ семестрах, складність змісту, уміння застосовувати знання тощо.

У документі наголосили, що семестрова і річна оцінки учнів можуть підлягати коригуванню.

Як учителям планувати роботу?

Вчителі мають планувати свою роботу у довільній формі. Можна використовувати різні джерела інформації: друковані, електронні тощо.

Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів вчитель розробляє на свій розсуд. У документі зазначають: “Встановлення універсальних стандартів таких документів у школи міста, району чи області є неприпустимим”.

Автономія вчителя повинна забезпечуватись академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

В залежності від рівня засвоєння учнями матеріалу, вчитель може переносити теми уроків та самостійно визначати кількість годин на вивчення певних тем.

У рекомендаціях наголошують: “Адміністрація школи або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його”.

Завантажити документ можна за посиланням.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.