Підписання договору між КМОП і депутатами

image053

5 лютого 2016 року в Кіровоградському міськкомі профспілки працівників освіти і науки України відбулась зустріч членів президії міськкому профспілки з членами постійної комісії з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної політики Кіровоградської міської ради. Головною темою зустрічі була Угода про спільні дії на основі поєднання повноважень депутатів сьомого скликання Кіровоградської міської ради та виборних органів Кіровоградської міської організації профспілки   працівників   освіти  і  науки  України   у забезпеченні функціонування галузі освіти на рівні сучасних вимог та захисту соціально-економічних прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

Депутати-освітяни Кіровоградської міської ради сьомого скликання  та Кіровоградський міський комітет профспілки за дорученням обласної організації профспілки працівників освіти і науки України з метою більш повної реалізації положень, наданих сторонам Угоди Конституцією України, Законами України „Про статус депутата місцевих рад”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та Законом України „Про освіту” стосовно забезпечення  доступності до якісної освіти  та соціального захисту  працівників галузі уклали цю Угоду про наступне:

І.   Депутати-освітяни міської ради, незалежно від входження до тої чи іншої фракції і депутатської комісії  та міський комітет профспілки працівників освіти і науки  зобов’язуються: – проводити спільну роботу по забезпеченню умов для функціонування установ та закладів освіти міста, конституційних прав і свобод працівників освіти,  соціально-економічного захисту,  всіляко сприяти  комісії міської ради з питань освіти; – забезпечувати необхідну організаторську роботу та контроль за виконанням законів, постанов та інших актів Верховної, обласної і міської рад та їх органів у цій сфері, а також чинного законодавства у галузі освіти та нормативних актів. Сприяти у вирішенні освітянських проблем у місті.

ІІ.   Депутати-освітяни міської ради  зобов’язуються:

  • надавати міському комітету профспілки працівників освіти і науки інформацію про підготовку до розгляду питань, що стосуються освіти, проекти рішень з  питань трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі для  ознайомлення і можливості внесення відповідних пропозицій;
  • за зверненнями міського комітету профспілки вносити пропозиції до міської ради та її  комісій стосовно соціального захисту працівників освіти та загальних соціальних питань;
  • брати участь у роботі керівних органів міської організації профспілки працівників освіти і науки та членських організацій на запрошення цих органів при розгляді питань, пов’язаних з забезпеченням Конституційних прав і свобод громадян, трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

ІІІ. Міський комітет профспілки працівників освіти і науки зобов’язується:

  • вивчати громадську думку, потреби і запити освітян з  питань соціального захисту та надавати інформацію депутатам-освітянам  міської ради;
  • здійснювати моніторинг виконання діючого законодавства України в сфері соціально-трудових відносин та інформувати депутатів міської ради;
  • розглядати надані депутатами проекти рішень міської ради, що стосуються соціального захисту трудящих, в т.ч. працівників галузі, їх дітей, надсилати свої пропозиції;
  • запрошувати депутатів  до  участі  в  урочистих  заходах,  а також в роботі керівних органів міської організації профспілки працівників освіти і науки України та її членських організацій для вирішення питань щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян, трудових, соціально-економічних   прав та інтересів членів профспілки.

Депутати  Кіровоградської  міської ради сьомого скликання Бойко С.В., Волкожа Т.П., Колісніченко Р.М., Матяшова Л.П., Ніжнікова А.О.

За дорученням Кіровоградського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України  Голова міськкому профспілки Дзюба Н.Є.

image049

Зустріч з депутатами міської ради

Bookmark the permalink.

Comments are closed.