Порушення умов колдоговору повинні бути усунуті роботодавцем на вимогу профспілки: правова позиція суду

Відповідно до статті 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх організації та об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом.

Частиною 7 статті 20 Закону передбачено, що профспілки, їх об’єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об’єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін.

У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду. Аналогічна норма закріплена у статті 19 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Стаття 45 Закону встановлює обов’язок роботодавця в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об’єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

Статтею 18 КЗпП встановлено, що положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи організації.

Невиконання власником або уповноваженим ним органом положень статті 19 КЗпП щодо обов’язковості розгляду подання профспілки про усунення порушень умов колективного договору у тижневий строк є підставою для відновлення порушеного права профспілки в судовому порядку.

До такого правового висновку дійшов Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у справі № 559/1177/15-ц за позовом первинної профспілкової організації до Міністерства аграрної політики та продовольства України про усунення порушень трудового законодавства шляхом зобов’язання вчинення дій.

Суд, визнаючи неправомірними дії Міністерства щодо ненадання відповіді на подання профспілкової організації та зобов’язуючи Міністерство провести з профспілковою організацією підприємства необхідні узгоджувальні процедури щодо проведення конкурсу на посаду керівника підприємства або внесення змін у колективний договір, виходив з порушення умов колективного договору на підставі ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»ст. 19 Конституції України, ст.ст. 6573 Господарського Кодексу Українист. 19 КЗпП України.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.