Об’єднання зусиль для управління децентралізованою професійною освітою в Україні

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, окрім інших напрямів співпраці, містить зобов’язання обох сторін щодо об’єднання зусиль та розробки спільних заходів з метою сприяння країні у формуванні сучасної системи професійно-технічної освіти (ПТО), яка зможе відповідати потребам економіки, що розвивається.

У рамках цієї політичної програми новий Закон України «Про освіту» (ухвалення якого очікується) та проект Закону України «Про професійну освіту» можуть стати рушійною силою для створення оновленого бачення системи ПТО в країні. Обидва компоненти нормативно-правової бази необхідно вбудувати в поточний процес децентралізації державного управління, що передбачає визначення передання значного обсягу повноважень від загальнодержавного до регіонального та місцевого рівнів, а також до рівня навчальних закладів. Більш детально …