ЗУ “Про освіту”, стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

Ст. 61 ЗУ “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII

  1. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Більш детально …