Доплата до мінімалки при підсумованому обліку робочого часу

Мінсоцполітики (лист від 21.08.2017 № 2231/0/101-17) нагадало, що режим підсумованого обліку робочого часу може вводитись на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу (статтею 61 Кодексу законів про працю України; КЗпП).  Дізнайтеся, чи доплачувати до мінімальної зарплати за погодинної оплати праці У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік). У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з умовами оплати праці: нарахування окладу, доплат і надбавок, в т. ч. за роботу у нічний час, роботу у святкові і неробочі дні тощо, а по закінченні облікового періоду провадиться оплата надурочної роботи за наявності надурочних годин. Роботу у святкові та неробочі дні оплачують у подвійному розмірі: працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась в межах місячної норми робочого часу, в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму праці (ст. 107 КЗпП). Оплату провадять за години, фактично відпрацьовані у вихідні дні. Колективний договір: узгоджуємо із законодавством про оплату праці При оплаті фактично відпрацьованих у святковий день годин слід враховувати, що режими роботи працівників підприємства встановлюють самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або в колективному договорі. Мінсоцполітики зауважує, якщо робота працівника у святковий (неробочий) день провадилась згідно із змінним графіком, тобто в межах місячної норми робочого часу для цього працівника, оплата проводиться у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад. Норма тривалості робочого часу в обліковому періоді для працівників є норма, яка встановлена їм графіками змінності. Тому при визначенні годинної ставки для оплати нічного часу, фактично відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні необхідно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника) (лист Мінсоцполітики від 18.08.2017 № 1537/0/102-17). Якщо працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у святковий (неробочий) день у його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплату праці в цьому випадку провадять у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховують доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Підвищену оплату за роботу у святковий (неробочий) день враховують до розміру заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру. Натомість оплату надурочної роботи здійснюють понад розмір мінімальної заробітної плати.

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.