Лист № 118 від 30.04.2021р., надає інформацію щодо праці у нічний час.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо праці у нічний час.

Який час, згідно із законодавством, вважається нічним?

Питання тривалості, режиму і порядку обліку робочого часу регулюються Кодексом законів про працю України. Нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Стаття 54 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) передбачає, що за умов роботи у нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину.

Це правило не поширюється на працівників для яких уже передбачено скорочення робочого часу, а саме — для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень та для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Тривалість роботи також не скорочується, якщо робітник прийнятий для роботи лише у нічний час.

Тривалість нічної роботи може прирівнюватись до денної у таких випадках:

  • коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, в безперервних виробництвах;
  • на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Як оплачується робота у нічний час?

Робота у нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП України).

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат (ст. 31 Закону України «Про оплату праці»).

Чи є можливість отримувати пенсію на пільгових умовах за умов того, що особа виконувала роботу у нічний час?

Слід зазначити, що робота у нічний час враховується як шкідливий виробничий фактор, який надає право особі отримувати пенсію за віком на пільгових умовах.

Перелік посад, займаючи які працівники мають право вийти на пенсію раніше встановленого законодавством строку, можливо знайти у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 року № 461.

Кого забороняється залучати до роботи у нічний час?

Згідно зі ст. 55 КЗпП України до роботи у нічний час забороняється залучати:

  • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
  • осіб, молодших вісімнадцяти років;
  • працівників інших категорій, передбачених законодавством, зокрема, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.

До роботи у нічний час, за деяких умов, можливо залучати такі категорії працівників:

1)    осіб з інвалідністю — лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;

2)     осіб похилого віку — тільки за їх згодою та за умови, що це дозволяється їм за станом здоров’я.

 

Голова МК профспілки                                                О. Дзюба

 

 

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.